Verschillen met de collectieve basisregeling

De Instapregeling is nagenoeg gelijk aan de collectieve basisregeling. Voor een aantal producten is het opbouwpercentage afhankelijk van de premietrede die voor u geldt.

Hieronder leest u de verschillen per product.

Elk jaar betaalt u samen met uw werknemer premie. Hiervoor uw werknemer pensioenopbouw terug. U betaalt over een deel van uw salaris een bepaald percentage aan premie. Dat is het opbouwpercentage.

In de collectieve basisregeling bouwt u 1,75% aan ouderdomspensioen op en 0,625% aan partnerpensioen.

In de Instapregeling is het opbouwpercentage afhankelijk van de premietrede die voor u geldt.

In de Instapregeling is uw werknemer volledig verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw

Krijgt uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, eventueel aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW? Dan blijft uw werknemer op kosten van PFZW ouderdoms-, partner en wezenpensioen opbouwen, op dezelfde premietrede als de overige werknemers.

Zolang uw werknemer pensioen opbouwt, is de partner verzekerd voor partnerpensioen. Net als in de collectieve basisregeling. 

Als de werknemer getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, dan hoeft hij/zij de partner niet aan te melden. Wij krijgen de gegevens door van de gemeente. Wonen ze officieel samen? Dan is het belangrijk dat de partner aangemeld wordt.

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van:

  • de premietrede waarop pensioenopbouw plaatsvond op het moment waarop uw werknemer overlijdt
  • het aantal jaren dat uw werknemer pensioen opbouwde bij PFZW
  • het aantal jaren vanaf het moment van overlijden tot het moment waarop uw werknemer de AOW-leeftijd zou bereiken
  • het salaris dat uw werknemer in die jaren heeft verdiend en de deeltijdfactor
  • de eventuele nabestaandenuitkering van de overheid (Anw-uitkering) voor de partner
  • de AOW-uitkering die de partner vanaf zijn eigen AOW-leeftijd ontvangt

Overlijdt uw werknemer terwijl hij/zij geen pensioen meer opbouwt? Dan heeft de partner recht op het opgebouwde partnerpensioen over de jaren dat er pensioen werd opgebouwd in de Instapregeling.

Anw-compensatiepensioen

Ontvangt de partner geen of een gedeeltelijke Anw-uitkering? Dan vult PFZW het partnerpensioen aan wanneer uw werknemer overlijdt. Met hoeveel hangt af van het aantal pensioenjaren dat uw werknemer tot de AOW-leeftijd zou hebben gehaald. Hoe lager dat aantal pensioenjaren, hoe lager de aanvulling. De hoogte van deze aanvulling hangt ook af van de premietrede voor de pensioenopbouw op het moment van overlijden.

Wordt uw werknemer ontslagen of gaat deze met onbetaald verlof? Dan blijft hij/zij in veel gevallen verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden, alsof hij/zij nog pensioen opbouwt. De hoogte van partner- en wezenpensioen hangt af van de premietrede waarop uw werknemer pensioen opbouwde op het moment van overlijden.

Heeft uw werknemer ook al ergens anders pensioen opgebouwd of ingekocht? Dan mag hij/zij dit pensioen 'meenemen' naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht.

Dit pensioen vertalen wij naar extra 'deelnemingsjaren' in de pensioenregeling van PFZW. Het overgedragen pensioen wordt daarbij uitgedrukt in gewone deelnemingsjaren, volgens de collectieve basisregeling. Dus niet in 'instapjaren' volgens de Instapregeling. 

Gaat uw werknemer uit dienst? En gaat hij/zij niet aan het werk bij een andere werkgever waarvoor PFZW de pensioenen verzorgt?

Dan stopt de pensioenopbouw bij PFZW. In de Instapregeling is het niet mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig - op eigen kosten - voort te zetten bij PFZW.