Welke pensioensoorten biedt de Instapregeling?

In de Instapregeling bouwen uw medewerkers verschillende soorten pensioen op, net als in de collectieve basisregeling.

In de Instapregeling bouwen uw medewerkers op:

  • Ouderdomspensioen,
  • Partnerpensioen voor een partner, wanneer uw medewerker overlijdt,
  • Wezenpensioen voor kinderen jonger dan 21 jaar, als uw medewerker overlijdt,
  • Anw-compensatiepensioen: voor een partner, als uw medewerker vóór de AOW-leeftijd overlijdt terwijl uw medewerker pensioen opbouwt bij PFZW,
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.