Inhoud van de workshop

Deze basiscursus geeft u inzicht in en uitleg over het pensioenpakket van PFZW. Ook staan wij stil bij de laatste actualiteiten rondom de nieuwe pensioenregeling en MijnPFZW. 

Na afloop bent u in staat uw medewerkers te informeren over de keuzes die zij hebben in onze pensioenregeling. Ook bent u bekend met begrippen als dekkingsgraad, partnerpensioen, vrijwillige voortzetting en waardeoverdracht.

Voor wie

HR-professionals, medewerkers Salarisadministratie en OR-leden.

Duur

Deze workshop duurt 4 uur (inclusief lunch).

Datum en locatie

Wij organiseren de Basiscursus Pensioen regionaal op verschillende locaties in het land. Op dit moment vindt de basiscursus niet plaats. Zodra er nieuwe data bekend zijn, leest u dat hier.

Prijs

Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.