Inhoud van de cursus

Deze basiscursus geeft u inzicht in en uitleg over het pensioenpakket van PFZW. Ook staan wij stil bij de laatste actualiteiten rondom de nieuwe pensioenregeling en MijnPFZW. U heeft de mogelijkheid een eigen praktijkcasus in te brengen. Zo krijgt u een nog beter beeld van de regeling.

Na afloop bent u in staat medewerkers te informeren over de keuzes die zij hebben in onze pensioenregeling. Ook bent u bekend met begrippen als dekkingsgraad, partnerpensioen, vrijwillige voortzetting en waardeoverdracht. 

Voor wie?

Medewerkers P&O, medewerkers Salarisadministratie en leden OR.

Prijs

Gratis

Datum en locatie

De Basiscursus Pensioen wordt regionaal door ons georganiseerd op verschillende locaties in het land. Op dit moment vindt de basiscursus niet plaats. Zodra er nieuwe data bekend zijn, maken wij deze op de website bekend.

Aanmelden

Heeft u interesse in de basiscursus Pensioen? Meld u aan via onderstaand formulier.