Datum voor de pensioenaangifte is einde van de maand

U levert uiterlijk de laatste dag van elke maand uw pensioengegevens aan over de vorige maand. U doet pensioenaangifte via uw salarispakket. De pensioenaangifte kan uit meerdere UPA-berichten bestaan. 

Op deze pagina leest u meer over de voordelen, de gevolgen voor de factuur en het doen van de pensioenaangifte.

Voordelen

Het verschuiven van de aangiftedatum naar het einde van de maand heeft drie voordelen:

  • De pensioenaangifte loopt gelijk met de loonaangifte.
  • De factuur wordt overzichtelijker en eenvoudig te checken.
  • De factuur is makkelijker te herleiden naar uw pensioenaangifte.

Wat de wijziging voor u betekent

1. Op tijd en volledig pensioenaangifte doen nog belangrijker

U krijgt van ons een factuur op basis van de pensioengegevens die wij elke maand van u ontvangen. Op tijd en volledig pensioenaangifte doen, is dus extra belangrijk. 

2. PFZW vult pensioenaangifte in als u dat vergeten bent

Bent u te laat of vergeten pensioenaangifte te doen? Dat kan natuurlijk gebeuren. U ontvangt twee herinneringen om alsnog pensioenaangifte te doen. Levert u niks aan? Dan vullen wij de pensioenaangifte in op basis van de vorige pensioenaangiftes. Dit kan een volledige periode of een periode van één of meer inkomstenverhoudingen zijn. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

3. Wanneer ontvangt u de premiefactuur

U moet uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand pensioenaangifte doen over de vorige werkmaand. Het moment waarop u pensioenaangifte doet bepaalt in welke maand u de premiefactuur ontvangt en moet betalen. Bekijk hier de factuurdata 2024. 

1. Aanleveren na de werkmaand
Stel: u wilt pensioenaangifte doen over de werkmaand juni 2024. Dan is de tijdlijn als volgt:

  • 31 juli: aangiftedeadline voor de werkmaand juni 2024
  • 20 augustus: ontvangst premiefactuur juni 2024
  • 19 september: uiterste betaaldatum premiefactuur juni 2024
Tijdlijn aanleveren pensioenaangifte na werkmaand

2. Aanleveren tijdens de werkmaand
Doet u vóór 30 juni 2024 pensioenaangifte over deze werkmaand? Dan is de tijdlijn als volgt:

  • 22 juli: ontvangst premiefactuur juni 2024
  • 21 augustus: uiterste betaaldatum premiefactuur juni 2024
Tijdlijn aanleveren pensioenaangifte tijdens werkmaand