Gevolgen van niet aanleveren

Bent u te laat of vergeten pensioenaangifte te doen? Dat kan natuurlijk gebeuren. 

  • We sturen u na de aanleverdeadline maximaal twee herinneringen om alsnog pensioenaangifte te doen. 
  • Levert u niks aan? Dan vullen wij de pensioenaangifte in op basis van de vorige pensioenaangiftes. Hiervoor brengen wij mogelijk kosten in rekening.

Het belang van volledig aanleveren

Als wij de pensioenaangifte voor u invullen, is het nog steeds belangrijk dat u de pensioengegevens van de medewerkers zelf aanlevert. Alleen dan kunnen wij op basis van de juiste gegevens de pensioenopbouw en -premie berekenen en de premie factureren.