Gevolgen van niet aanleveren

Bent u te laat of vergeten pensioenaangifte te doen? Dat kan natuurlijk gebeuren. 

  • We sturen u na de aangiftedeadline maximaal twee herinneringen om alsnog pensioenaangifte te doen. 
  • Levert u niks aan? Dan vullen wij de pensioenaangifte in op basis van de vorige pensioenaangiftes. Dit kan een volledige periode of een periode van één of meer inkomstenverhoudingen zijn. 
  • Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

Het belang van volledig aanleveren

Als wij een of meer perioden voor u invullen, is het nog steeds belangrijk dat u de pensioengegevens van de medewerkers zelf aanlevert via uw salarispakket. Alleen dan kunnen wij op basis van de juiste gegevens de pensioenopbouw en -premie berekenen en de premie factureren. 

Bekijk op MijnOrganisatie bij 'Pensioenaangiftes' de status van uw aangifte om te zien welke perioden door ons volledig of deels zijn ingevuld en wat u moet doen.