UPA-account aanmaken

​U gaat pensioenaangifte doen met een salarispakket waarvoor u een UPA-account nodig heeft. Een UPA-account maakt de uitwisseling van pensioengegevens mogelijk tussen uw salarispakket en onze pensioenadministratie.

Inloggen op MijnOrganisatie

Als u bent ingelogd op MijnOrganisatie, kunt u een UPA-account aanmaken. Er is maar één UPA-account nodig. Als er al een UPA-account is aangemaakt door uw organisatie, dan ziet u dat het UPA-account is ingevuld. U hoeft dan niets meer te doen.
Om in te kunnen loggen op MijnOrganisatie, heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. U vraagt eHerkenning aan bij een van de erkende leveranciers.  

Eenmalig UPA-account aanmaken

Maak eenmalig een UPA-account aan. Dit doet u in MijnOrganisatie. 

Waar moeten mijn inloggegevens aan voldoen?

Uw gebruikersnaam bestaat uit minimaal 5 en maximaal 16 karakters bestaan. Alleen het leesteken '@' is toegestaan.
Uw wachtwoord bestaat uit tenminste 10 karakters bestaan, waarvan minimaal:

  • ​1 cijfers
  • 1 hoofdletter
  • 1 kleine letter
  • De volgende leestekens zijn toegestaan: '! @ # $ % ^& * ( )'

Hulp bij het aanmaken van een UPA-account

Lukt het niet om een UPA-account aan te maken en heeft u hulp nodig? Lees hier de mogelijke oplossingen. 

De mogelijkheid om het UPA-account aan te maken wordt op MijnOrganisatie niet getoond als bij PFZW niet bekend is welk salarispakket door uw organisatie wordt gebruikt. Geef via upa@pfzw.nl aan ons door welk salarispakket u gebruikt.

Het machtigen van uw administratiekantoor is verplicht. Om de machtiging direct te regelen, logt de beheerder in op MijnOrganisatie en kiest voor ‘Profiel’. Bij ‘Organisatie’ klikt hij op de link ‘Machtigen administratiekantoor’. Deze link is alleen zichtbaar voor beheerders van MijnOrganisatie. Deze link verdwijnt als het administratiekantoor gemachtigd is.

U werkt bij een organisatie die gebruikmaakt van een salarispakket dat een UPA-account nodig heeft en u verzorgt zelf de pensioenadministratie. Toch ziet u geen mogelijkheid om op MijnOrganisatie een UPA-account aan te maken. 

Het kan zijn dat er nog een oude machtiging is voor een administratiekantoor. U kunt de machtiging intrekken op MijnOrganisatie. Zodra wij deze wijziging verwerkt hebben, ziet u op MijnOrganisatie de mogelijkheid om een UPA-account aan te maken.

Let op! Machtigt u een nieuw administratiekantoor of gaat u zelf de pensioenadministratie verzorgen? Geef dan door welk salarispakket u gebruikt. Dit kan via upa@pfzw.nl.

Een administratiekantoor dat gemachtigd is om de pensioenadministratie te verzorgen, moet met een eigen eHerkenning op MijnOrganisatie inloggen om een UPA-account aan te kunnen maken. Alleen het gemachtigde administratiekantoor ziet de mogelijkheid om het UPA-account aan te maken.