Extra inzet oud-medewerkers

Soms vraagt een situatie om extra inzet van (oud-)zorgmedewerkers. Uw medewerkers gaan wellicht meer werken. Of gepensioneerde medewerkers gaan weer aan de slag. Hoe werkt dit met hun pensioen?

Geen fiscale gevolgen

Heeft uw medewerker eerder dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd pensioen opgenomen? Dan mag dat van de Belastingdienst alleen voor het deel dat hij of zij minder is gaan werken. Uw medewerker heeft bij het aanvragen van het pensioen verklaard om niet meer te gaan werken voor het deel dat hij of zij pensioen opneemt. Deze zogenoemde intentieverklaring kan in de weg staan als uw medewerker nu wil bijspringen tijdens de coronacrisis. PFZW heeft dit afgestemd met de Belastingdienst. Heeft een medewerker een intentieverklaring ondertekend en wil hij of zij nu tijdelijk weer aan het werk? Dan heeft dat geen nadelige fiscale gevolgen voor het pensioen. U hoeft hiervoor dus niets te regelen.

Generatie- of ouderenregeling

Maakt uw medewerker gebruik van een generatie- of ouderenregeling en wil uw medewerker meer werken? Dan wijzigt het dienstverband. PFZW past dan de vrijwillige voortzetting aan dit nieuwe dienstverband aan. Het kan even duren voordat de vrijwillige voortzetting is aangepast. Uw medewerker kan een gewijzigd dienstverband ook doorgeven met het formulier ‘Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting’. Dan kunnen wij de vrijwillige voortzetting eerder aanpassen. 

Aanmelden gepensioneerde medewerkers

Gaan uw gepensioneerde medewerkers tijdelijk weer aan het werk? Bekijk dan welke situatie van toepassing is en wat u moet doen.

Uw medewerker gaat dan gewoon weer pensioen opbouwen. Daarvoor volgt u de normale procedure om uw medewerker aan te melden bij PFZW. U meldt uw medewerker aan als een nieuwe medewerker met een nieuwe inkomstenverhouding via uw salarispakket. Het lopende pensioen wijzigt niet.

Meer weten

Uw medewerker bouwt geen pensioen meer op en betaalt dus ook geen premie. U hoeft deze medewerker niet bij ons aan te melden. Zet in uw salarispakket de koppeling met pensioen uit. Het lopende pensioen wijzigt niet.