Aanvullend geboorteverlof en (deels) betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 1 juli 2020 hebben partners van pas bevallen vrouwen recht op maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof naast het standaard geboorteverlof van 5 dagen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft uw medewerker recht op een WAZO-uitkering van 70% van het loon, met als maximum 70% van het maximum dagloon. Op enkele uitzonderingen na betaalt u de WAZO-uitkering voor uw medewerker uit. U heeft geen wettelijke loonbetalingsverplichting tijdens het aanvullend geboorteverlof. 

Daarnaast wordt vanaf 2 augustus 2022 de bestaande regeling voor ouderschapsverlof ingevuld met een periode van deels (door het UWV) betaald ouderschapsverlof. Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Ouders kunnen straks in het eerste levensjaar van het kind gedurende negen weken van UWV een uitkering krijgen. Ook deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. 

Wat moet u doen?

U vraagt samen met uw medewerker of namens uw medewerker de WAZO-uitkering digitaal aan bij het UWV. Het aanvullend geboorteverlof en het (door het UWV) betaald ouderschapsverlof zijn vormen van onbetaald verlof zonder behoud van loon. Is niets anders overeengekomen, dan stopt tijdens het verlof de pensioenopbouw tijdelijk. Mocht uw medewerker kiezen voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw dan moet hiervoor binnen negen maanden een aanvraag bij PFZW worden ingediend.

Let op: uw medewerker kan tijdens het aanvullend geboorteverlof zonder kosten verzekerd blijven tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit heet bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte.

Verschillende situaties mogelijk

Bij deze vormen van verlof kunt u de volgende situaties onderscheiden voor de registratie en pensioenopbouw:

Er is geen loonbetaling en geen pensioenopbouw overeengekomen
Op grond van een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling is er geen verplichting tot doorbetaling van pensioenpremie voor uw medewerker. U stelt gedurende het aanvullend geboorteverlof het aantal verloonde uren voor regeling op “0”. Er is dan in de verlofperiode geen pensioen.

Uw medewerker kan:

Er is geen loonbetaling en wel pensioenopbouw overeengekomen
Op grond van een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling heeft u wel een verplichting tot doorbetaling van de pensioenpremie voor uw medewerker. U betaalt geen loon maar geeft wel de gebruikelijke gegevens door, zoals het regelingloon en de verloonde uren voor regeling, om de pensioenopbouw via PFZW te laten doorlopen.

Uw medewerker hoeft niets te doen.

Er is wel aanvulling loonbetaling en pensioenopbouw overeengekomen
Op grond van een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat u de WAZO-uitkering aanvult tot 100% van het loon én dat de pensioenopbouw van uw medewerker volledig doorloopt. De uitbetaling van het loon tijdens het aanvullend geboorteverlof, de pensioenpremie en de pensioenopbouw blijven dan ongewijzigd. 

In een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling kunnen ook afspraken zijn gemaakt over een gedeeltelijke loonaanvulling en/of pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof. U geeft in dat geval de verloonde uren voor regeling aan PFZW door.

Uw medewerker kan voor de pensioenopbouw voor het deel van de WAZO-uitkering: