Uw medewerker is arbeidsongeschikt

Wanneer ontvangt uw medewerker WAO?

Uw medewerker valt onder de WAO-regeling als hij vóór 1 januari 2004 ziek is geworden. WAO kan daarnaast ook voorkomen na 1 januari 2004, als er sprake is van herleving van de WAO-uitkering (binnen vijf jaar en met dezelfde ziekte oorzaak als bij de vorige WAO-uitkering).

Recht op premievrije pensioenopbouw

Als uw medewerker een WAO-uitkering ontvangt, heeft hij mogelijk recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat er pensioen wordt opgebouwd zonder dat u en uw medewerker over dat deel pensioenpremie betalen. PFZW betaalt de premie na beoordeling op basis van een kopie van de beslissing van UWV.

Het uitkeringspercentage van de WAO-uitkering wordt door UWV vastgesteld. Als UWV door inkomsten een lager uitkeringspercentage toepast (fictief uitkeringspercentage onder art. 44 van de WAO), dan past PFZW dit percentage ook toe.

Bekijk het uitkeringspercentage WAO

Onder de WAO kent PFZW twee soorten pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid. Lees hier de informatie voor uw medewerker over:

Arbeidsongeschiktheid doorgeven

U hoeft dit niet aan ons door te geven. We ontvangen deze informatie vanzelf via UWV. UWV informeert PFZW hier maandelijks over.