Gefundeerd beleidskeuzes maken

De sector Zorg en Welzijn worstelt met verschillende arbeidsmarktvraagstukken: uitval door arbeidsongeschiktheid, personeelstekort, medewerkers vitaal met pensioen laten gaan en moeite met het vasthouden van personeel. Daarnaast hebben veel HR-professionals te weinig tijd en te veel bronnen om zelf een duidelijk overzicht te maken van alle data. 

Het HR-dataportaal werkt met uw eigen organisatiecijfers. Dit zijn de cijfers die PFZW van uw organisatie ontvangt voor de pensioenaangifte. Deze schat aan informatie maken we graag op een veilige manier beschikbaar. 

De Benchmark-module:
  • biedt u (HR) een visueel dashboard om eenvoudig en snel cijfers te vergelijken met landelijke en regionale organisaties in dezelfde branche.
  • geeft u (HR) inzicht in de personele kengetallen (FTE, geslacht, leeftijd, salaris) van uw organisatie en de mobiliteit van uw medewerkers.
  • maakt het mogelijk om uw cijfers te vergelijken met regionale en landelijke organisaties in de branche.

Meer informatie? Volg het gratis webinar!

Meld u hiernaast aan voor het eerstvolgend gratis webinar. Hierbij krijgt u een uniek inkijkje in het HR-dataportaal en wat de mogelijkheden zijn. Haal meer uit uw data.

Wat doet PFZW?

PFZW biedt een betaalbaar, goed en toekomstbestendig pensioen aan werkgevers en hun werknemers in de sector Zorg en Welzijn. We willen bijdragen aan goed werkgeverschap, meer werkplezier en een toekomstvast pensioen- en zorgstelsel. Dat doen we door het ontwikkelen van HR-datadiensten die werkgevers ondersteunen bij hun strategische personeelsbeleid. Hiervoor bieden we verschillende trainingen en producten aan.