PFZW heeft een SPP-tool voor strategische personeelsplanning ontwikkeld die u helpt met het doorrekenen van uw personeelsbestand, nu en in de toekomst. De regionale zorgvraag wordt gekoppeld aan het voorspelde zorgaanbod, waardoor er een gap ontstaat. Hieraan kunt u verschillende scenario's koppelen.

PFZW SPP-tool iets voor uw organisatie?

Stuur een mail via de button 'SPP-tool aanvragen' voor een verkennend gesprek met één van onze consultants Zorg en Welzijn en vermeld daarin uw:

  • Organisatienaam
  • Organisatienummer
  • Telefoonnummer

Met de SPP-tool beantwoord u de volgende vragen

  1. Toekomst van uw personeelsbestand: Hoe ontwikkeld mijn personeelsbestand zich de aankomende jaren?
  2. Impact van regionale ontwikkelingen: Wat betekent de groeiende zorgvraag in de regio voor uw organisatie? 
  3. Voldoende personeel voor de toekomst: Heeft u organisatie de komende 5 jaar genoeg personeel om aan de groeinde zorgvraag te voldoen?

De SPP-tool voor strategische personeelsplanning brengt uw gewenste en verwachte personeelsbestand in kaart en het eventuele verschil, de ‘gap’, daartussen. Dit gebeurt op basis van door u gekozen ontwikkelingen, organisatiekeuzes en uw huidige personeelsbestand. 

Op deze manier heeft u per functiegroep inzicht in de mogelijke toekomstige ‘gap’ in uw personeelsbestand. Zowel op aantallen (kwantitatief) als op competentieniveau (kwalitatief). 

  • U bespaart veel tijd, doordat de SPP-tool vooraf ingevuld is met uw eigen pensioenaangiftedata.
  • U krijgt inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de personeelssamenstelling voor toekomstige situaties.
  • U gaat zelf eenvoudig aan de slag met de SPP-tool en stuurt op tijd bij waar nodig.
  • U krijgt handvatten voor de cijfermatige onderbouwing van voorgenomen HR-beleid. 

Benieuwd wat de SPP-tool uw organisatie kan opleveren? Neem contact op met een van onze Consultants Zorg en Welzijn voor een gratis adviesgesprek.

> Contact opnemen