Strategische Personeelsplanning

Ook benieuwd naar de toekomstige ontwikkeling van het personeelsbestand van uw organisatie? Met de stijgende zorgvraag wordt dit belangrijker dan ooit. De SPP-tool van PFZW geeft aankomende tekorten of overschotten van uw organisatie duidelijk weer. Daarnaast wordt het effect van scenario's op basis van de gemiddelde deeltijdfactor en pensioenleeftijd duidelijk.

Met de SPP-tool krijgt u inzicht in:

  1. Toekomst van uw personeelsbestand: Hoe ontwikkelt het personeelsbestand van mijn organisatie aankomende jaren?
  2. Impact van regionale ontwikkelingen: Wat betekent de groeiende zorgvraag in de regio voor mijn organisatie? 
  3. Voldoende personeel voor de toekomst: Heeft mijn organisatie de komende 5 jaar genoeg personeel om aan de groeiende zorgvraag te voldoen?

Meer over de functionaliteiten

De SPP-tool helpt bij het vaststellen van de urgentie, het ontwikkelen van beleid en het bepalen van investeringen. De SPP-tool wordt gekoppeld aan de module Vooruitkijken in het PFZW HR-dataportaal. Het biedt een vijfjarige voorspelling van de zorgvraagontwikkeling en de fte-ontwikkeling van uw eigen organisatie. De belangrijkste inzichten zijn de verwachte zorgvraag (in fte uitgedrukt) vergeleken met fte-ontwikkeling. Zo wordt duidelijk welke arbeidsmarktopgave uw organisatie heeft en hoe deze eruit ziet ontstaat inzicht in de tekorten/overschotten voor verschillende functies. 

De SPP-tool en het hierin opgenomen rekenmodel vragen om enige ondersteuning door de consultants van PFZW. Daarnaast moet u beschikken over de module Vooruitkijken van het PFZW HR-dataportaal.

Kosten

Het gebruik van de SPP-tool kost € 3.490,- per jaar. Indien uw organisatie al gebruikmaakt van een betaalde module van het HR-dataportaal, verlagen wij de prijs met dit bedrag. Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor begeleiding bij de implementatie van de SPP-tool. De omvang van deze begeleiding wordt altijd in overleg met uw organisatie vastgesteld.

Hoe scenarioplannen uw organisatie wendbaar maakt

Met de juiste tools en aanpak kunt u sneller inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Lees meer in onze whitepaper.

Download whitepaper