Strategische Personeelsplanning

Ook benieuwd naar de toekomstige ontwikkeling van het personeelsbestand van uw organisatie? De SPP-tool van PFZW brengt dit helder in kaart. Zo ontdekt u waar mogelijke overschotten en tekorten ontstaan en heeft u toekomstige scenario’s scherp in beeld.

De SPP-tool helpt bij het vaststellen van de urgentie, het ontwikkelen van beleid en het bepalen van investeringen. De SPP-tool wordt gekoppeld aan de module Vooruitkijken in het PFZW HR-dataportaal. Het biedt een vijfjarige voorspelling van de zorgvraagontwikkeling en de fte-ontwikkeling van uw eigen organisatie. De belangrijkste inzichten zijn de verwachte zorgvraag (in fte uitgedrukt) vergeleken met fte-ontwikkeling. Zo wordt duidelijk welke arbeidsmarktopgave uw organisatie heeft en hoe deze eruit ziet ontstaat inzicht in de tekorten/overschotten voor verschillende functies. 

De SPP-tool en het hierin opgenomen rekenmodel vragen om enige ondersteuning door de consultants van PFZW. Daarnaast moet u beschikken over de module Vooruitkijken van het PFZW HR-dataportaal.

Meer weten over de SPP-tool van PFZW?

Met de SPP-tool beantwoordt u de volgende vragen

  1. Toekomst van uw personeelsbestand: Hoe ontwikkeld mijn personeelsbestand zich de aankomende jaren?
  2. Impact van regionale ontwikkelingen: Wat betekent de groeiende zorgvraag in de regio voor uw organisatie? 
  3. Voldoende personeel voor de toekomst: Heeft u organisatie de komende 5 jaar genoeg personeel om aan de groeiende zorgvraag te voldoen?

De SPP-tool voor strategische personeelsplanning brengt uw gewenste en verwachte personeelsbestand in kaart en het eventuele verschil, de ‘gap’, daartussen. Dit gebeurt op basis van door u gekozen ontwikkelingen, organisatiekeuzes en uw huidige personeelsbestand. 

Op deze manier heeft u per functiegroep inzicht in de mogelijke toekomstige ‘gap’ in uw personeelsbestand. Zowel op aantallen (kwantitatief) als op competentieniveau (kwalitatief). 

  • U bespaart veel tijd, doordat de SPP-tool vooraf ingevuld is met uw eigen pensioenaangiftedata.
  • U krijgt inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de personeelssamenstelling voor toekomstige situaties.
  • U gaat zelf eenvoudig aan de slag met de SPP-tool en stuurt op tijd bij waar nodig.
  • U krijgt handvatten voor de cijfermatige onderbouwing van voorgenomen HR-beleid. 

Benieuwd wat de SPP-tool uw organisatie kan opleveren? Neem contact op met een van onze Consultants Zorg en Welzijn voor een gratis adviesgesprek.

Contact opnemen

Hoe scenarioplannen uw organisatie wendbaar maakt

Met de juiste tools en aanpak kunt u sneller inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Lees meer in onze whitepaper.

Download whitepaper