Planning van workshop

 1. Datagedreven werken
  Wat kunt u bereiken met datagedreven HR? En wat voor inzichten kan dit opleveren over uw organisatie?

 2. Rol HR Businesspartner
  Hoe helpt datagedreven HR u om als HR-professional meer als businesspartner te positioneren binnen uw organisatie?

 3. HR-dataportaal
  U gaat zelf aan de slag met data van uw organisatie in het HR-Dataportaal

 4. Datagedreven medewerkersreis/interne arbeidsmarkt
  Hoe breng je een medewerkersreis in beeld op basis van data? En hoe kan dit bijdragen aan het HR-beleid?

Belangrijk: laptop mee

Omdat u onder andere aan de slag gaat met uw eigen data in het HR-dataportaal, is het belangrijk dat u uw eigen laptop meeneemt naar de workshop. Lukt dit niet? Geen probleem. Neem dan contact op met datadiensten@pfzw.nl

Met datagedreven HR bent u in staat om mens-gerelateerde organisatievraagstukken te identificeren en te analyseren. HR-professionals verzamelen, analyseren en combineren data om tot nieuwe, bruikbare inzichten te komen. Zulke informatie leidt tot betere besluitvorming, omdat dit vaak gebaseerd is op objectieve data in plaats van op intuïtie of onderbuikgevoel alleen. Met beter onderbouwde beslissingen stelt u zich als HR-professional echt op als business partner.

De workshop is bedoeld voor HR -professionals die een start willen maken met datagedreven HR.

Datagedreven beslissingen

Steeds meer bedrijfsonderdelen in de zorg werken ‘datagedreven’. Beslissingen nemen we niet meer alleen op basis van onderbuikgevoel, maar met behulp van objectieve data. Wanneer een organisatie gebruik maakt van data-analyse, neemt de kwaliteit en waarde van beslissingen toe. Het biedt het management objectieve handvatten voor het bepalen van de richting en de strategie. Denk hierbij aan recruitment, talentontwikkeling, strategische personeelsplanning, verzuim en personeelsbehoud. De beste beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van objectieve data en de menselijke interpretatie ervan.

HR-data

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over medewerkers. PFZW heeft als pensioenfonds ook veel gegevens van uw medewerkers en oud-medewerkers. Al die gegevens bieden de mogelijkheid tot het ontdekken van patronen en trends. Ontdek kosteloos de HR-data van uw organisatie in het HR-dataportaal.