• Met expertise vanuit HR-analytics en veranderkunde
 • Ingebed in regionale samenwerking
 • Gericht op een concreet eigen plan van aanpak

Leer onderbouwd anticiperen
Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. En juist dit kapitaal staat onder druk. Zéker als we naar de toekomst kijken. HR-analytics helpt u om hierover een onderbouwd gesprek te voeren in uw organisatie. En om te anticiperen op wat onzeker, verwacht en gewenst is. U leert HR-data te analyseren, te interpreteren en te koppelen met andere organisatiedata. Ook leert u om vraagstukken te duiden, collectieve kennis te gebruiken en organisatiesensitiviteit effectief in te zetten. Zodat het draagvlak voor SPP en de acties die daarbij horen, toeneemt.

 

Analyseer en bespreek de regionale uitdaging
De arbeidsmarktuitdagingen overstijgen de grenzen van uw eigen organisatie. Dat maakt het nodig om verbinding te leggen met andere zorgaanbieders. Ook weer gebaseerd op feitelijke informatie en analyses. Wat ís eigenlijk de regionale uitdaging? En wat betekent dat voor de samenwerking en uw individuele opgave? Ook daarover gaat het lerend netwerk. 

Werk aan uw eigen plan van aanpak
In vijf plenaire sessies werkt u toe naar een serieus plan van aanpak voor SPP in uw eigen organisatie. De workshops Datagedreven HR en Scenarioplanning zijn daarbij onmisbaar. Net als de analyse van de medewerkersreis. Tijdens individuele consulten krijgt u begeleiding op maat bij het werken aan uw doel. Het hele traject maakt u gebruik van het PFZW HR-dataportaal en de PFZW SPP-tool. Die helpen u om inzicht te krijgen in uw eigen data en deze te vertalen naar een onderbouwd plan.

Het programma op hoofdlijnen

 1. Individuele intake per organisatie
  We bespreken de wederzijdse verwachtingen, de uitdagingen van uw organisatie en de stip op de horizon.

 2. Kick-off sessie – en kennismaking met andere deelnemers
  U maakt kennis met andere deelnemers, deelt verwachtingen en uitdagingen en verkent gezamenlijke aanknopings- en speerpunten.

 3. Workshop Datagedreven HR
  We wisselen theorie en praktijk af en delen best practices en inspiratie. We gaan in op datagedreven werken, HR als Businesspartner, de medewerkersreis en het gebruik van het HR-dataportaal. 

 4. Workshop Scenarioplanning
  We richten ons op toekomstonderzoek en robuuste strategieontwikkeling. U leert in te spelen op de onzekere toekomst voor uw branche door het maken van een assenkruis met mogelijke situaties en daaruit voortvloeiende scenario’s. Zowel op het niveau van uw eigen organisatie, als op het niveau van uw regio.  

 5. Aan de slag met SPP-tool
  Alles wat u heeft geleerd en ontdekt, komt samen in de SPP-tool van PFZW. Daar gaat u – met onze hulp – mee aan de slag.  

 6. Opleveren plan van aanpak
  U levert uw plan van aanpak op en deelt uw ervaringen en bevindingen met de andere deelnemers.  

 7. Aan de slag in uw eigen organisatie
  Wanneer u met uw plan van aanpak aan het werk gaat in uw eigen organisatie, blijven we u ondersteunen. Dit doen we met drie individuele consulten.

 8. Twee werksessies
  Deze sessies staan in het teken van het geleerde en inzichten delen en draagvlak genereren binnen de eigen organisatie. Ook is er aandacht om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De inhoud van deze sessies wordt mede bepaald door waar uw groep behoefte aan heeft. 

Aanmelden voor een netwerk?

Voor succes in de praktijk is draagvlak in de organisatie nodig en het besef dat SPP niet alleen iets van de afdeling HR kan zijn. Daarom nemen er van elke organisatie twee mensen deel; liefst iemand van HR, en iemand met een andere achtergrond. Maar in ieder geval mensen die het leuk vinden om actief mee te doen. Wilt u meer weten of u aanmelden? Neem dan contact op met uw regionale werkgeversvereniging (RegioPlus-organisatie). 

Wie begeleiden het netwerk?

De drijvende kracht achter de lerende netwerken is PFZW Datadiensten. De workshops en individuele begeleiding worden gegeven door Marcel Haverkamp en Joost Trienekens, consultants van PFZW. De workshop Scenarioplanning wordt gegeven door Futureconsult.