Werken aan een serieus plan van aanpak...

In vier plenaire sessies werkt u toe naar een serieus plan van aanpak voor SPP in uw eigen organisatie. De workshops Datagedreven HR en Scenarioplanning zijn daarbij onmisbaar. Net als de analyse van de medewerkerreis. En met individuele consulten krijgt u begeleiding op maat bij het werken aan uw doel. Tijdens het hele traject maakt u gebruik van het PFZW HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool. Dat helpt om inzicht te krijgen in de theorie, én om die theorie meteen vertalen naar de praktijk.

…zodat er echt iets verandert in de praktijk

Voor de praktijk is draagvlak in de organisatie nodig. En het besef dat SPP niet alleen iets van de afdeling HR kan zijn. Daarom nemen er per organisatie minimaal twee mensen deel – liefst iemand van HR, en iemand met een andere achtergrond. In ieder geval mensen die het leuk vinden om actief mee te doen. Alleen dan verandert er immers écht iets in de praktijk van alledag.

Het programma op hoofdlijnen

Het programma op hoofdlijnen

  1. Individuele intake per organisatie (telefonisch)
  2. Kick-off sessie – en kennismaking met andere deelnemers
  3. Workshop Datagedreven HR
  4. Workshop Scenarioplanning
  5. Aan de slag met HR-dataportaal en Scenariotool – werken aan uw eigen plan van aanpak
  6. Opleveren plan van aanpak
  7. Aan de slag in uw eigen organisatie
  8. Drie terugkomsessies – samen presenteren en leren

Aanmelden voor een netwerk?

Wilt u deelnemen aan een van onze lerende netwerken? Neem dan contact op met uw regionale werkgeversvereniging (RegioPlus-organisatie). In opdracht van het ministerie van VWS voeren de regionale werkgeversverenigingen elk hun RAAT uit: Het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten. Die actieplannen zijn bedoeld om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. En daar sluiten we met onze lerende netwerken bij aan.

Wie begeleiden het netwerk?

De drijvende kracht achter de lerende netwerken is PFZW Datadiensten. De workshops worden gegeven door consultants van PFZW, en door Futureconsult, dat zich richt op toekomstonderzoek en toekomstrobuuste strategieontwikkeling.