Spiegelsessie

De Spiegelsessie is een strategische data-sessie voor de verantwoordelijke bestuurders en strategisch management binnen uw organisatie. Centraal in de Spiegelsessie staan uw strategische HR-data, die wij als ontwikkeling door de jaren heen én met de belangrijkste benchmarks aan u spiegelen. 

Wat doen we voor u?

  • De accountmanager van PFZW schetst het actuele beeld van de belangrijkste trends en HR-topics.
  • We brengen uw data in perspectief met deze trends en topics.
  • Én we geven inzicht in hoe uw personele kengetallen zich verhouden tot de data van uw sector in de regio en de landelijke cijfers van uw branche.

Spiegelsessie aanvragen
Benieuwd wat de Spiegelsessie uw organisatie kan opleveren? Neem contact op met uw accountmanager.

Verfijn uw HR-strategie
Tijdens de Spiegelsessie zoekt de accountmanager van PFZW de interactie met uw bestuurder en de HR-eindverantwoordelijke. De vertaling van uw data naar de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt leidt veelal tot bewustzijn. Denk aan de zorgvraag en de instroom, uitstroom en doorstroom binnen de sector. Het is een aanzet om uw HR-strategie aan te scherpen of te verfijnen.

Prijs
PFZW wil met deze unieke data bijdragen aan een vitale sector. Daarom zijn er aan de Spiegelsessie geen kosten verbonden.