In één oogopslag heeft u het overzicht in uw eigen HR-data. 

Veel HR-professionals hebben te weinig tijd en te veel bronnen om zelf een duidelijk overzicht te maken van alle data. Het HR-dataportaal werkt met uw eigen organisatiecijfers. Dit zijn de cijfers die PFZW van uw organisatie ontvangt voor de pensioenaangifte. Deze schat aan informatie maken we graag op een veilige manier beschikbaar. De Inzicht-module:

  • biedt u (HR) een visueel dashboard om eenvoudig en snel cijfers te vergelijken met landelijke en regionale organisaties in dezelfde branche.
  • geeft u (HR) inzicht in de personele kengetallen (FTE, geslacht, leeftijd, salaris) van uw organisatie en de mobiliteit van uw medewerkers.

Meer informatie? Volg het gratis webinar!

Meld u hiernaast aan voor het eerstvolgend gratis webinar. Hierbij krijgt u een uniek inkijkje in het HR-dataportaal en wat de mogelijkheden zijn. Haal meer uit uw data.

Wat doet PFZW?

PFZW biedt een betaalbaar, goed en toekomstbestendig pensioen aan werkgevers en hun werknemers in de sector Zorg en Welzijn. We willen bijdragen aan goed werkgeverschap, meer werkplezier en een toekomstvast pensioen- en zorgstelsel. Dat doen we door het ontwikkelen van HR-datadiensten die werkgevers ondersteunen bij hun strategische personeelsbeleid. Hiervoor bieden we verschillende trainingen en producten aan.
 
Tips voor optimaal gebruik

Het HR-dataportaal:

  • Werkt op desktop en tablet
  • Werkt het best in de laatste versie van Google Chrome, Microsoft Edge en Safari
  • Werkt niet op mobiele telefoons
Voorwaarden van het abonnement Inzicht

Aantal gebruikers

  • Voor ieder uniek PFZW-organisatienummer kunnen maximaal vijf gebruikers een account aanvragen: een hoofdgebruiker en vier medegebruikers.
  • Een gebruiker meldt zich aan met het persoonsgebonden e-mailadres van de organisatie.

Hoofd- en dochterorganisaties

  • Alleen gebruikers van bij PFZW bekende hoofdorganisaties hebben de mogelijkheid om dochterorganisaties toe te voegen en dus de gegevens van dochterorganisaties in te zien. Er zit geen maximum aan het aantal dochterorganisaties dat u kunt toevoegen.
  • HR-professionals van dochterorganisaties kunnen zelfstandig een abonnement afsluiten en zien dan alleen gegevens van de eigen organisatie.
  • U kunt dochterorganisaties toevoegen bij het afsluiten van het abonnement. U kunt ook later dochterorganisaties toevoegen door een email te sturen met uw organisatienummer en het organisatienummer van de betreffende dochterinstellingen naar datadiensten@pfzw.nl. PFZW voert vervolgens een verificatieproces uit.