Vernieuwd portaal

We werken aan een vernieuwd portaal. Daarom is het nu niet mogelijk om een nieuw abonnement af te sluiten. Wij informeren u begin 2020. Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan naar arbeidsmonitor@pfzw.nl.

Thema's van de Arbeidsmonitor

​De Arbeidsmonitor heeft twee vormen: Arbeidsmonitor Pro en Arbeidsmonitor Start. Elke vorm heeft zijn eigen thema's.

Thema’s binnen de Arbeidsmonitor Start
 

 • Basisgegevens
  Het thema 'Basisgegevens' toont de opbouw van het personeelsbestand in uw organisatie onderverdeeld in vaste en flexibele contracten. Flexibele contracten zijn alleen oproepkrachten. De overige dienstverbanden zijn vast contracten.  De opbouw is gebaseerd op de eindstand van kwartaal 4 voor de gekozen periode(s).

 • Leeftijdsopbouw
  Het thema 'Leeftijdsopbouw' toont de actuele leeftijdsopbouw van de werknemers in uw organisatie vanuit de door u gekozen meetwaarden. Deze zijn gebaseerd op de eindstand van kwartaal 4 voor de gekozen periode. 

 • Mobiliteit
  Het thema 'Mobiliteit' toont de in- en uitstroom van werknemers in uw organisatie.

Thema's binnen de Arbeidsmonitor Pro

Bij Pro heeft u, naast de thema's van Start, ook toegang tot de volgende thema's:

 • Arbeidsvolume
  Het thema 'Arbeidsvolume' toont de opbouw van het personeelsbestand in uw organisatie. De opbouw wordt gegeven in aantal werknemers, aantal contracten en aantal fte. 

 • Deeltijdfactor
  Het thema 'Deeltijdfactor' toont de gemiddelde deeltijdfactor van de medewerkerswerknemers in uw organisatie. De gemiddelde deeltijdfactor is berekend aan de hand van de definitieve deeltijdfactor op 31 december. 

 • Salaris
  Het thema 'Salaris' toont het gemiddelde voltijdssalaris van de werknemers in uw organisatie op 31-12 december van de geselecteerde periode(s). Het gemiddelde salaris is berekend aan de hand van het aantal fte. 

 • Oproep en Vast
  Het thema 'Oproep en Vast' toont het aantal contracten in uw organisatie, onderverdeeld naar oproepkrachten en vaste contracten.  

 • Arbeidsongeschiktheid
  Het thema 'Arbeidsongeschiktheid' toont het aantal werknemers dat een WAO-uitkering of WIA-uitkering krijgt.
Handleidingen voor de Arbeidsmonitor