Uniek HR-inzicht: data op functieniveau 

Arbeidsmarktdata op functieniveau voor de hele sector Zorg en Welzijn. Eindelijk beschikbaar - en sinds december voor iedereen op te vragen via het dataportaal van PFZW. Een unieke stap vooruit voor werkgevers in de sector, én voor de overheid. Lees wat deze data voor u kunnen betekenen.

Marcel Haverkamp, senior HR-consultant bij PFZW: ‘Voor werkgevers is het reuze interessant om precies te zien wat hun verloop is per functiegroep, hoe effectief hun gerichte werving eigenlijk is, of in welke mate het lukt om medewerkers in bepaalde functies te behouden. Wie zijn administratie echt goed op orde had, wist dat voor zijn eigen organisatie natuurlijk al wel langer. Maar hoe zich dat verhield tot de prestaties van andere organisaties? Een regionale of landelijke benchmark was er niet. Dus wist je ook niet of hogere doelen wel realistisch waren, bijvoorbeeld. Er waren gewoon geen cijfers waar je met zekerheid op kon varen.’

Inzicht in effecten
Het is niet alleen prettig voor werkgevers dat deze data nu inzichtelijk wordt. Ook bijvoorbeeld het Ministerie van VWS is er content mee. Aloys Kersten is daar projectleider personeel en arbeid voor het programma Thuis in het Verpleeghuis. Hij vertelt: ‘De overheid investeert deze kabinetsperiode fors in de verpleeghuiszorg. Het idee is dat daarmee meer personeel beschikbaar komt voor de directe zorg aan de bewoner. Dan wil je ook weten of dat lukt, en dat was tot nu toe erg lastig. De cijfers waren best snel beschikbaar, maar maakten geen onderscheid op beroep. Je kon dus wel zien of er instroom was, maar niet of dat was op de plek waar die nodig was. Daarom hebben we samen met PFZW gebouwd aan de ontsluiting van actuele en precieze cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de instroom en de uitstroom. Dat is waardevolle beleidsinformatie voor de minister. Niet om werkgevers op af te rekenen, maar om tijdig te zien of er in het beleid bijgestuurd moet worden.’

Dat deze gegevens niet eerder ontsloten werden, komt volgens Haverkamp simpelweg doordat niemand ze beschikbaar had. ‘Wij ook niet. Pas sinds de invoering van het nieuwe uniforme pensioenaangifte (UPA) door PFZW kunnen werkgevers dit soort gedetailleerde gegevens bij ons aanleveren. Veruit de meesten doen dat inmiddels ook. Daarmee zitten wij op heel veel interessante data, want vrijwel alle werkgevers in zorg en welzijn zijn bij ons aangesloten. En hoewel het duidelijk niet de primaire taak van een pensioenfonds is om die data te ontsluiten, was er wel degelijk vraag naar. Het voelde ook wel een beetje als een morele verplichting. We zijn de enige partij die dit zou kunnen, en we willen ook gewoon graag waarde toevoegen voor de sector.’

Flink karwei
Het bleek nog wel een serieuze klus om van data informatie te maken. Haverkamp: ‘Alleen al omdat de data die werkgevers aanleveren, niet onderling vergelijkbaar was. Sommige werkgevers leverden letterlijk duizenden verschillende functietitels aan. We hebben een algoritme moeten bouwen en trainen om daar wijs uit te worden. Dat kost tijd en geld, en dat kunnen we natuurlijk niet financieren uit de pensioenpot. Daarom vragen we ook een bescheiden abonnementsbijdrage voor wie deze data wil gebruiken. En zijn we voor de ontwikkeling een partnership aangegaan met onder meer het Ministerie van VWS.’

De functiedata kan helpen om verzuim en tekorten in de zorg nog gerichter aan te pakken. Kersten: ‘Wij denken ook mee over wat goed zou zijn om nu nog verder te ontwikkelen. Zelf zou ik bijvoorbeeld graag beter inzicht krijgen in de uitstroom. Die is hoog, maar hoe erg is dat? Als het relatief veel vakantiekrachten zijn die uitstromen, zijn er wellicht belangrijker zaken om op te focussen. Als veel jongeren uitstromen die kortgeleden hun opleiding afgerond hebben, is dat iets wat aangepakt moet worden. Zo geeft deze data op allerlei manieren concrete handvatten om met een complex probleem als ‘de arbeidsmarkt’ aan de slag te gaan. Daarmee is de waarde van deze cijfers enorm voor sector, beleidsmakers én werkgevers.’

Ook inzicht in de functiedata van úw organisatie?