Alle abonnementen in een overzicht

Hoe koppel ik mijn data?

Het delen van deze verzuimcijfers vindt uitsluitend na uw opdrachtgeving plaats. Dit is conform de algemene voorwaarden van Vernet (artikel 3, het verstrekken van verzuimcijfers van uw organisatie aan derden (PFZW) kan namelijk alleen plaatsvinden als u als abonnee hier expliciet opdracht toe geeft).

Wij benadrukken dat het uitsluitend gaat om het verstrekken van geaggregeerde data. Er worden geen persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG met PFZW gedeeld. De data wordt geaggregeerd op leeftijdsklasse, geslacht en eventueel (na een aanvullende opdracht) functieprofielen. Het betreft het aantal verzuimmeldingen, het aantal verzuimde dagen, het aantal dienstverbanddagen en nulverzuim.
 

Toestemming voor gegevensverstrekking

Via onderstaande link kunt u Vernet Verzuimnetwerk B.V. opdracht geven om bovengenoemde data ter beschikking te stellen aan PFZW. U kunt ten alle tijden deze opdrachtbevestiging intrekken.

Vernet deelt de verzuimdata op kwartaalbasis met PFZW. De data worden dan getoond in de Analyse+module van het PFZW HR-Dataportaal. Heeft u nog geen Analyse-module? Stuur een e-mail naar datadiensten@pfzw.nl met het verzoek uw abonnement om te zetten. 

Let op! Voor koppeling van uw verzuimcijfers moet u twee handelingen doen:

 • U geeft Vernet opdracht voor het delen van uw verzuimdata met PFZW.
 • U heeft de Analyse-module nodig in het PFZW HR-dataportaal. Dit kunt u omzetten door een mail te sturen aan datadiensten@pfzw.nl.

Het HR-dataportaal:

 • Werkt op desktop en tablet
 • Werkt het best in de laatste versie van Google Chrome, Microsoft Edge en Safari
 • Werkt niet op mobiele telefoons

Aantal gebruikers 

 • Voor ieder uniek PFZW-organisatienummer kunnen maximaal vijf gebruikers een account aanvragen: een hoofdgebruiker en vier mede-gebruikers.
 • Een gebruiker meldt zich aan met het persoonsgebonden e-mailadres van de organisatie.
 • Op de factuur staan de mede-gebruikers van het HR-dataportaal, alle abonnementen lopen gelijk.

Kosten

 • Het abonnement Analyse+ kost € 2.250,- (excl. btw) per jaar als uw organisatie minder dan 500 medewerkers heeft.
 • Het abonnement Analyse+ kost € 2.500,- (excl. btw) per jaar als uw organisatie meer dan 500 medewerkers heeft.
 • Het eerste jaar betaalt uw organisatie vanaf het lopende kwartaal waarin het abonnement is afgesloten en de volgende kwartalen tot oktober.
 • De hoofdgebruiker krijgt in oktober een factuur voor de abonnementsperiode van het komende jaar.
 • De looptijd van het abonnement is voor onbepaalde tijd.
 • De opzegtermijn is twee maanden.

Hoofd- en dochterorganisaties

 • Alleen gebruikers van bij PFZW bekende hoofdorganisaties hebben de mogelijkheid om dochterorganisaties toe te voegen en dus de gegevens van dochterorganisaties in te zien.
 • Per toegevoegde dochterorganisatie betaalt u € 300,- (excl. btw) per jaar. Uw totale abonnementskosten zijn maximaal € 4.000,- (excl. btw) per jaar.
 • Er zit geen maximum aan het aantal dochterorganisaties dat u kunt toevoegen.
 • HR-professionals van dochterorganisaties kunnen zelfstandig een abonnement afsluiten en zien dan alleen gegevens van de eigen organisatie.
 • U kunt dochterorganisaties toevoegen bij het afsluiten van het abonnement. U kunt ook later dochterorganisaties toevoegen door een email te sturen met uw organisatienummer en het organisatienummer van de betreffende dochterinstellingen naar datadiensten@pfzw.nl. PFZW voert vervolgens een verificatieproces uit.
 • ·Wanneer u later dochterorganisaties toevoegt, worden deze kosten pas op de eerstvolgende jaarlijkse factuur voor het komende jaar in rekening gebracht.
   

Voorbeeldberekening hoofd- en dochterorganisaties

 • Een HR-professional van uw organisatie (met meer dan 500 medewerkers) neemt een Analyse+-abonnement voor een hoofdorganisatie en twee dochterorganisaties. De factuur bedraagt € 3.100,- (excl. btw) (€ 2.500,- hoofdaccount + € 600,- voor twee dochterorganisaties).
 • Bij zeven dochterorganisaties betaalt uw organisatie het maximale tarief van € 4.000,- (excl. btw) per jaar.