Analyse+-module

De Analyse+-module geeft klanten van Vernet de mogelijkheid om hun verzuimdata in het HR-dataportaal te laden. Samen met de functionaliteiten van de Analyse-module heeft u hiermee een nog vollediger beeld van uw HR-data.

Alle abonnementen in een overzicht

Overzicht modules HR-dataportaal vanaf 2024

Hoe koppel ik mijn data?

Het delen van deze verzuimcijfers vindt uitsluitend na uw opdrachtgeving plaats. Dit is conform de algemene voorwaarden van Vernet (artikel 3, het verstrekken van verzuimcijfers van uw organisatie aan derden (PFZW) kan namelijk alleen plaatsvinden als u als abonnee hier expliciet opdracht toe geeft).

Wij benadrukken dat het uitsluitend gaat om het verstrekken van geaggregeerde data. Er worden geen persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG met PFZW gedeeld. De data wordt geaggregeerd op leeftijdsklasse, geslacht en eventueel (na een aanvullende opdracht) functieprofielen. Het betreft het aantal verzuimmeldingen, het aantal verzuimde dagen, het aantal dienstverbanddagen en nulverzuim.

Toestemming voor gegevensverstrekking

Via onderstaande link kunt u Vernet Verzuimnetwerk B.V. opdracht geven om bovengenoemde data ter beschikking te stellen aan PFZW. U kunt ten alle tijden deze opdrachtbevestiging intrekken.

Vernet deelt de verzuimdata op kwartaalbasis met PFZW. De data worden dan getoond in de Analyse+module van het PFZW HR-Dataportaal. Heeft u nog geen Analyse-module? Stuur een e-mail naar datadiensten@pfzw.nl met het verzoek uw abonnement om te zetten. 

Via onderstaande link kunt u Vernet Verzuimnetwerk B.V. opdracht geven om bovengenoemde data ter beschikking te stellen aan PFZW. U kunt ten alle tijden deze opdrachtbevestiging intrekken.

Vernet deelt de verzuimdata op kwartaalbasis met PFZW. De data worden dan getoond in de Analyse+module van het PFZW HR-Dataportaal. Heeft u nog geen Analyse-module? Stuur een e-mail naar datadiensten@pfzw.nl met het verzoek uw abonnement om te zetten. 

Het HR-dataportaal:

 • Werkt op desktop en tablet
 • Werkt het best in de laatste versie van Google Chrome, Microsoft Edge en Safari
 • Werkt niet op mobiele telefoons

Aantal gebruikers

 • Een gebruiker meldt zich aan met het persoonsgebonden e-mailadres van de organisatie.
 • Op de factuur staan de mede-gebruikers van het HR-dataportaal, alle abonnementen lopen gelijk.

Kosten

 • Het abonnement Analyse kost € 1.990,- (excl. btw) per jaar.
 • Een jaarabonnement loopt vanaf de datum wanneer uw abonnement geactiveerd is. De opvolgende maand ontvangt u de jaarfactuur.
 • De hoofdgebruiker ontvangt de factuur.
 • De looptijd van het abonnement is voor onbepaalde tijd.
 • De opzegtermijn is twee maanden.

Hoofd- en dochterorganisaties

 • Alleen gebruikers van bij PFZW bekende hoofdorganisaties hebben de mogelijkheid om dochterorganisaties toe te voegen en dus de gegevens van dochterorganisaties in te zien.
 • Per toegevoegde dochterorganisatie betaalt u € 300,- (excl. btw) per jaar. Uw totale abonnementskosten zijn maximaal € 3.490,- (excl. btw) per jaar.
 • Er zit geen maximum aan het aantal dochterorganisaties dat u kunt toevoegen.
 • HR-professionals van dochterorganisaties kunnen zelfstandig een abonnement afsluiten en zien dan alleen gegevens van de eigen organisatie.
 • U kunt dochterorganisaties toevoegen bij het afsluiten van het abonnement. U kunt ook later dochterorganisaties toevoegen door een email te sturen met uw organisatienummer en het organisatienummer van de betreffende dochterinstellingen naar datadiensten@pfzw.nl. PFZW voert vervolgens een verificatieproces uit.
 • Wanneer u later dochterorganisaties toevoegt, worden deze kosten pas op de eerstvolgende jaarlijkse factuur voor het komende jaar in rekening gebracht.

Voorbeeldberekening hoofd- en dochterorganisaties

 • Een HR-professional van uw organisatie neemt een Analyse-abonnement voor een hoofdorganisatie en twee dochterorganisaties. De factuur bedraagt € 2.590,- (excl. btw) (€ 1.990,- hoofdaccount + € 600,- voor twee dochterorganisaties).
 • Bij zeven dochterorganisaties betaalt uw organisatie het maximale tarief van € 3.490,- (excl. btw) per jaar.