PFZW heeft een scenariotool voor strategische personeelsplanning ontwikkeld die u helpt met het doorrekenen van uw personeelsbestand, nu en in de toekomst.

PFZW Scenariotool iets voor uw organisatie?

Stuur een mail via de button 'Scenariotool aanvragen' voor een verkennend gesprek met één van onze consultants Zorg en Welzijn en vermeld daarin uw:

 • Organisatienaam
 • Organisatienummer
 • Telefoonnummer

Scenariotool: een kijkje in de toekomst

 • Bespaar uitzoekwerk dankzij de vooringevulde pensioengegevens
 • Volledig Excel-gebaseerd: werkt makkelijk, snel en effectief 
 • Toekomstige ontwikkelingen voor uw organisatie in kaart
 • Krijg een inschatting van de gewenste samenstelling van uw personeelsbestand, zowel kwantitatief als kwalitatief 
 • Drie interactieve sessies waarbij we u helpen bij het inrichten van de tool en samen de mogelijke toekomstscenario's bekijken

De PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning brengt uw gewenste en verwachte personeelsbestand in kaart en het eventuele verschil, de ‘gap’, daartussen. Dit gebeurt op basis van door u gekozen ontwikkelingen, organisatiekeuzes en uw huidige personeelsbestand. 

Op deze manier heeft u per functiegroep inzicht in de mogelijke toekomstige ‘gap’ in uw personeelsbestand. Zowel op aantallen (kwantitatief) als op competentieniveau (kwalitatief). 

 1. Onze Consultants Zorg en Welzijn geven op locatie een demo van de Scenariotool.
 2. Vervolgens kijken jullie samen hoe u de scenariotool het beste inricht voor uw organisatie.
 3. Op basis van uw eigen pensioenaangifte data vullen onze consultants het basismodel voor u in. Eventuele specifieke, andere data die PFZW niet in bezit heeft, vult u zelf aan.
 4. Door middel van een workshop helpen onze consultants u en uw interne stakeholders bij het kiezen van verschillende toekomstscenario’s die voor uw organisatie van belang zijn.
 5. De scenariotool berekent de scenario’s voor u door en houdt rekening met verschillende factoren zoals functiegroep, leeftijd, in- en uitstroomcijfers. 
 6. Per functiegroep krijgt u inzicht in uw toekomstige personeelsbestand, op kwantitatief en kwalitatief niveau.
 7. De uitkomst krijgt u in Excel. Dit bespreekt u in het analysegesprek met een Consultant Zorg en Welzijn. 

 • U bespaart veel tijd, doordat de PFZW Scenariotool vooraf ingevuld is met uw eigen pensioenaangiftedata.
 • U krijgt inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de personeelssamenstelling voor toekomstige situaties.
 • U gaat zelf eenvoudig aan de slag met de PFZW Scenariotool en stuurt op tijd bij waar nodig.
 • U krijgt handvatten voor de cijfermatige onderbouwing van voorgenomen HR-beleid. 

De PFZW Scenariotool kost € 6.300. 

U krijgt daarvoor:

 • Een gratis demo van de scenariotool op locatie, gegeven door onze Consultants Zorg en Welzijn.
 • De PFZW Scenariotool.
 • Onze consultants trainen u in het gebruik van de scenariotool, zodat u de tool in het vervolg zelfstandig gebruikt.
 • Drie interactieve sessies waarbij we u helpen bij het inrichten van de tool. Hierbij staan we gezamenlijk stil bij de ontwikkelingen van uw organisatie om de toekomstscenario’s te schetsen. 

Wilt u daarna nog wijzigingen in de bestaande scenariotool doorvoeren, dan maken we graag een passende offerte voor u. 

> PFZW Scenariotool aanvragen

Benieuwd wat de PFZW Scenariotool uw organisatie kan opleveren? Neem contact op met een van onze Consultants Zorg en Welzijn voor een gratis adviesgesprek.

> Contact opnemen