Dat de sector het moeilijk heeft is geen geheim. Toch zijn er aandachtsgebieden die net iets meer aandacht verdienen. Daar, waar de grootste winst voor de organisatie te behalen valt. Heeft u deze voor uw organisatie al in beeld? Wij geloven dat data hierin cruciaal zijn. Maar waar vind je de juiste data, en hoe gebruik je het in je dagelijkse werk? Dat is precies waar de consultants van PFZW-Datadiensten gespecialiseerd in zijn. Samen geven we de toekomst van uw organisatie vorm.

Toelichting trajectonderdelen en pricing

  • Stap 1-3 zijn cruciaal voor het bereiken van een gefundeerd datagedreven HR-beleid. 
  • Stap 4 is aanbevolen om het draagvlak voor datagedreven HR binnen de organisatie te versterken. 
  • Stap 5 is optioneel voor organisaties die behoefte hebben aan specifieke data-analyses. De afstemming gaat altijd in overleg met de begeleidende consultant.
     

Voor organisaties die al gebruik maken van de tools van PFZW brengen wij de kosten hiervan in mindering van het traject. De consultants van PFZW-Datadiensten nemen de gehele voorbereiding en workshopfacilitatie op zich. 

Meer informatie over de onderdelen

We beginnen met het analyseren van de sterke en zwakke punten van uw organisatie door gebruik te maken van HR-data van uw organisatie. Vervolgens vergelijken we deze gegevens met de regionale en landelijke benchmark. U ontdekt hoe u verschillende databronnen effectief kunt benutten en u krijgt handige tips om deze gegevens correct te interpreteren.

Nu de huidige stand van uw organisatie in kaart is gebracht is het tijd om vooruit te kijken. De SPP-tool van PFZW helpt u hierin. Eerst analyseren we de status quo. Waar staat uw organisatie over 5 jaar als de huidige trends zich doorzetten? Daarna gaan we aan de slag met scenario’s omtrent deeltijdfactor en pensioenleeftijd, waarbij we voortdurend rekening houden met veranderingen in zorgvraag en -aanbod.

Naast de huidige situatie hebben we nu ook een overzicht van de toekomstige uitdagingen voor uw organisatie. Het is tijd om passende interventies en strategische keuzes te formuleren, die uiteraard een datagedreven onderbouwing hebben. Samen doorlopen we logische stappen om tot een concreet actieplan te komen.

We hebben samen de aandachtspunten van de organisatie in kaart gebracht en een concreet actieplan opgesteld. Echter moet het meest uitdagende onderdeel nu nog komen. Het betrekken van de organisatie bij de HR-inzichten. Daarom staan we ook klaar om u voor te bereiden en eventueel te ondersteunen bij het delen van deze kennis, bijvoorbeeld tijdens een MT-sessie.

Het traject is voltooid en nu is het aan de organisatie om aan de slag te gaan met het actieplan. Mogelijk heeft u echter specifieke dataverzoeken die niet kunnen worden beantwoord met de beschikbare PFZW-tools en openbare databronnen. In dat geval bieden we maatwerkoplossingen. Dit start altijd eerst met een overleg met een PFZW-consultant om de omvang en kosten van het verzoek kaart te brengen.