Inzicht en Strategiebepaling

HR-professionals in de sector Zorg en Welzijn werken dagelijks aan grote uitdagingen. Misschien herkent u zichzelf in één van de volgende voorbeelden:

  • Behoud is het nieuwe werven.
  • Onze uitstroom is écht veel te hoog.
  • We moeten nu iets doen aan verzuim.

In twee dagdelen heeft u inzicht in uw uitdagingen en kunt u aan de slag met een strategie op maat voor uw organisatie.

Dat de sector het moeilijk heeft is geen geheim. Toch zijn er aandachtsgebieden die net iets meer aandacht verdienen. Daar, waar de grootste winst voor de organisatie te behalen valt. Heeft u deze voor uw organisatie al in beeld? Wij geloven dat data hierin cruciaal zijn. Maar waar vind je de juiste data, en hoe gebruik je het in je dagelijkse werk? Dat is precies waar de consultants van PFZW-Datadiensten gespecialiseerd in zijn. Samen geven we de toekomst van uw organisatie vorm.

Overzicht van opties en kosten voor Inzicht en Strategiebepaling van Pensoenfonds Zorg en Welzijn.  Elke optie heeft de trajectonderdelen ''Datagedreven HR", "Strategische personeelsplanning" en ''Van inzicht naar strategie". Optie 1 kost 7500 euro voor deze drie onderdelen. Optie 2 heeft daarnaast het onderdeel 'Presentatie aan stakeholders' en kost 8100 euro om te volgen. Optie 3 heeft een nader te bepalen prijs,  maar hier levert PFZW naast de onderdelen van optie 2 ook op verzoek data-analyses voor tijdens de sessie. Alle prijzen zijn inclusief de module Analyse van het HR-dataportaal voor een jaar. Normaal gesproken kost deze module 3500 euro per jaar.

Meer informatie over de onderdelen

We beginnen met het analyseren van de sterke en zwakke punten van uw organisatie door gebruik te maken van HR-data van uw organisatie. Vervolgens vergelijken we deze gegevens met de regionale en landelijke benchmark. U ontdekt hoe u verschillende databronnen effectief kunt benutten en u krijgt handige tips om deze gegevens correct te interpreteren.

Nu de huidige stand van uw organisatie in kaart is gebracht is het tijd om vooruit te kijken. De SPP-tool van PFZW helpt u hierin. Eerst analyseren we de status quo. Waar staat uw organisatie over 5 jaar als de huidige trends zich doorzetten? Daarna gaan we aan de slag met scenario’s omtrent deeltijdfactor en pensioenleeftijd, waarbij we voortdurend rekening houden met veranderingen in zorgvraag en -aanbod.

Naast de huidige situatie hebben we nu ook een overzicht van de toekomstige uitdagingen voor uw organisatie. Het is tijd om passende interventies en strategische keuzes te formuleren, die uiteraard een datagedreven onderbouwing hebben. Samen doorlopen we logische stappen om tot een concreet actieplan te komen.

We hebben samen de aandachtspunten van de organisatie in kaart gebracht en een concreet actieplan opgesteld. Echter moet het meest uitdagende onderdeel nu nog komen. Het betrekken van de organisatie bij de HR-inzichten. Daarom staan we ook klaar om u voor te bereiden en eventueel te ondersteunen bij het delen van deze kennis, bijvoorbeeld tijdens een MT-sessie.

Het traject is voltooid en nu is het aan de organisatie om aan de slag te gaan met het actieplan. Mogelijk heeft u echter specifieke dataverzoeken die niet kunnen worden beantwoord met de beschikbare PFZW-tools en openbare databronnen. In dat geval bieden we maatwerkoplossingen. Dit start altijd eerst met een overleg met een PFZW-consultant om de omvang en kosten van het verzoek kaart te brengen.