Lerend Netwerk biedt perspectief: "Het begint met inzicht"

Door de groeiende zorgvraag en personeelstekorten moeten werkgevers slim en vooral duurzaam omgaan met medewerkers. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) helpt organisaties met het Lerend Netwerk om – met hulp van hun eigen HR-data – onderbouwde inzichten én oplossingen te vinden voor de toekomst. Met als doel om gericht aan de slag te gaan met de grootste HR-uitdaging van de organisatie. "De uitkomsten brengen een discussie op gang: hoe gaan we dit samen doen?"

In vier sessies en een aantal individuele gesprekken maken deelnemers met tijdens Lerend Netwerk een analyse van de huidige en toekomstige pijnpunten in hun personeelsbestand. Waar liggen mogelijke kansen en oplossingen voor hun organisatie? "Wij merken dat organisaties niet goed scherp hebben hoe hun interne arbeidsmarkt eruit ziet en waar mogelijke kansen en uitdagingen liggen", vertelt Senior Consultant Zorg en Welzijn Babette Hoefnagels van PFZW. Zij ondersteunt het hele traject van ongeveer twintig weken. "Je start gewoon vanaf nul bij dit traject. En uiteindelijk verlaat je het Lerend Netwerk met een grondige analyse van je personeelsbestand en inzicht in toekomstige ontwikkelingen, aangevuld met onderbouwde (HR) interventies op het gebied van in- en uitstroom en behoud”.  

Stapsgewijs duiken in eigen HR-data

Het traject begint voor elke deelnemer, twee per organisatie, bij HR-data, zoals het aantal FTE, de deeltijdfactor en de instroom en uitstroom van personeel. Elke zorg- en welzijnsorganisatie krijgt toegang tot alle functionaliteiten van het HR-dataportaal van PFZW. Volgens Hoefnagels zit de grootste waarde bij het zogenoemde 'benchmarken': "Organisaties zien hoe zij scoren ten opzichte van soortgelijke organisaties in de regio, dat is ontzettend waardevol. Vooral als je dit op functierubriek doet. Tijdens het Lerend Netwerk ga je met een stappenplan steeds verder inzoomen op specifieke onderdelen binnen het personeelsbestand van je organisatie, zoals leeftijdsklasse en functierubriek. Want dan krijg je een duidelijk beeld op welk vlak jouw organisatie haar grootste uitdagingen heeft."

Als voorbeeld noemt Hoefnagels het vertekende beeld van een bovengemiddeld lange verblijfsduur: “Een organisatie scoorde ver boven de regionale en landelijke benchmark, dus dan lijkt de organisatie het in eerste instantie heel goed te doen op het gebied van behoud. Maar bij het inzoomen op specifieke onderdelen bleek dat zij slecht scoorden op het behoud van nieuwe medewerkers. Dat resulteerde in een grote groep medewerkers die al vrij lang bij de organisatie werkte, maar ook in een grote groep medewerkers die slechts heel kort bij de organisatie werkzaam waren. Bedenk hierbij dat die eerste groep telkens ook verantwoordelijk is voor het inwerken van die andere groep. De deelnemende organisatie herkende deze ontwikkeling wel, maar met deze data komt het toch iets harder binnen. Het brengt een situatie in perspectief."

Ervaringen uitwisselen, zowel intern als extern

In het vervolgproces ziet Hoefnagels de meeste waarde van het Lerend Netwerk: het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers. Simpele vragen zoals ‘hoe doen jullie dat eigenlijk?’ leveren al veel inspiratie op. Per organisatie doen twee personen mee, waar PFZW aanraadt om naast een HR-professional ook een controller of zorgmanager te laten deelnemen. “Deze twee personen worden 'partners in crime’. Ze kunnen elkaar ondersteunen en ervaringen uitwisselen. En het is ook altijd belangrijk om samen naar data te kijken, om de kans op verkeerde interpretaties te verkleinen.”

Pitchen bij het MT

In het laatste deel verschuift de focus naar het overbrengen van de inzichten en adviezen op basis van jouw HR-data bij andere interne stakeholders, of zelfs bij een MT. Zo doen alle deelnemers een kleine presentatie of pitch om te oefenen. En dat is waarschijnlijk ook het spannendste deel, stelt Hoefnagels. "Voor HR is het soms al lastig om aan tafel te komen binnen de organisatie. Dan is het spannend om de route van A naar B te schetsen met allerlei maatregelen. Maar het Lerend Netwerk helpt je om dit verhaal goed te onderbouwen én op de juiste manier over te brengen. "Want je hebt data en een goed verhaal nodig, die kunnen niet zonder elkaar."