Leeswijzer rapport kwaliteitscontrole

In het rapport leggen wij u uit wat fouten, signalen en mogelijke verklaringen zijn.
Let op! U hoeft het rapport niet aan ons terug te sturen. De beoordeling doet u zelf en eventuele correcties stuurt u in via een correctieaangifte.

Fouten

Wat zijn fouten in de pensioenaangifte?

Het kan zijn dat u een fout heeft doorgegeven in de pensioenaangifte. De meest voorkomende fout is een schommeling in het regelingloon. Het doorgegeven regelingloon (voltijd jaarsalaris) wijkt dan af van het regelingloon van het eerste tijdvak van dit jaar. Deze schommeling is niet toegestaan en een correctie is vereist.

Een schommeling bij ziekte is wel toegestaan. Hierbij is geen correctie vereist.

Signalen

Wat zijn signalen in de pensioenaangifte?

Als u een opvallende waarde heeft doorgegeven in de pensioenaangifte, noemen we dat een signaal. De meest voorkomende signalen zijn:

Een verschil in het aantal verloonde uren
De pensioengevende uren moeten in de basis gelijk zijn aan de verloonde uren voor de aangifte loonheffingen. Beoordeel aan de hand van het overzicht
‘Pensioengevend of niet’ of het verschil leidt tot een correctie.

Is er sprake van onderstaande situatie? Dan is geen correctie vereist.
- Uitbetaling van verlofuren binnen een meerkeuzesysteem.

Een verschil in uitbetaalde salaris en pensioengrondslag
Beoordeel aan de hand van het overzicht ‘Pensioengevend of niet’ of het verschil leidt tot een correctie.

Is er sprake van één of meerdere onderstaande situatie(s)? Dan is er geen correctie vereist.
- Uitbetaling van een uitkering via werkgever (WW, wachtgeld, WIA, WAO, o.i.d.).
- Uitbetaling van belaste reiskosten of belaste onkostenvergoeding.
- Uitbetaling van een (niet structurele) toelage, bonus, gratificatie o.i.d.

Meer weten of hulp nodig?

Weet u niet hoe u correcties over ‘oude jaren’ moet indienen via het salarispakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.