Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, verliest hij/zij een deel van het inkomen. Dat is vervelend en geeft onzekerheid. PFZW wil zorgen dat het inkomen en pensioen goed zijn geregeld. Misschien heeft uw medewerker recht op een aanvulling op het inkomen of premievrije pensioenopbouw. Dat hangt af van de arbeidsongeschiktheid. En er zijn meer mogelijkheden. Bekijk wat uw medewerker kan verwachten in de situatie die volgens UWV van toepassing is.

Wat is er geregeld bij PFZW?

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid valt (een deel van) het inkomen weg. Dat heeft ook gevolgen voor het pensioen. Om die gevolgen te beperken zijn er bij PFZW twee regelingen: premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen.

  • Premievrije pensioenopbouw
    Uw medewerker bouwt mogelijk pensioen op zonder dat hiervoor premie betaald wordt. Dit geldt zolang uw medewerker arbeidsongeschikt is en alleen voor het deel dat uw medewerker arbeidsongeschikt is.
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
    Bij arbeidsongeschiktheid krijgen uw medewerkers in de eerste plaats een uitkering van UWV. Daarnaast hebben zij mogelijk recht op een aanvulling van PFZW. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Extra verzekering vanuit de cao?

Een aantal sociale partners heeft afspraken gemaakt in de cao over een extra verzekering bij arbeidsongeschiktheid. De PAWW is een privaat gefinancierde aanvulling die ingaat na afloop van de loongerelateerde WGA- of wettelijke WW-uitkering. De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten hierover in het cao-overleg.

Wat kunt u zelf doen?

Naast de Stichting PAWW zijn er ook commerciële partijen die een aanvulling aanbieden. De premie voor deze uitkeringen wordt betaald uit het nettosalaris en de uitkering is dus niet fiscaal beperkt. De vraag is of het afsluiten van zo'n verzekering nodig is als een arbeidsongeschikte werknemer mogelijk al recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW en een PAWW-uitkering. U kunt u hierover laten adviseren door een onafhankelijke externe adviseur.