Einde levensloopregeling

De levensloopregeling eindigt op 1 november 2021. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om levensloopverlof op te nemen. Dat is twee maanden eerder dan gepland. Deze informatie is belangrijk als u medewerkers heeft die tijdens levensloopverlof gebruik maken van vrijwillige voortzetting en/of bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte.

Voortzetting van pensioenopbouw en bescherming bij verlof

Had uw medewerker recht op levensloopverlof tot en met 31 december 2021? Dan kon hij of zij kiezen voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw of bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte. Omdat het levensloopverlof op 1 november 2021 eindigt, is er vanaf die datum geen grond meer voor vrijwillige voortzetting of bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte.

Heeft uw medewerker een vrijwillige voortzetting afgesloten of bescherming aangevraagd voor de periode tot en met 31 december 2021? Dan is vrijwillige voortzetting en/of bescherming na 1 november 2021 nog steeds mogelijk. U spreekt daarvoor met uw medewerker af dat hij of zij onbetaald verlof opneemt. Op deze manier loopt de vrijwillige voortzetting of bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte ongewijzigd door tot en met 31 december 2021. 

PFZW gaat er bij een lopende vrijwillige voortzetting of bescherming standaard vanuit dat het levensloopverlof in de maanden november en december is omgezet naar onbetaald verlof.

Uw medewerker neemt onbetaald verlof op

Spreekt u met uw medewerker onbetaald verlof af voor de maanden november en december 2021? Dan kan de bestaande vrijwillige voortzetting ongewijzigd doorlopen tot en met 31 december 2021. U hoeft dan niks aan PFZW door te geven.

Let op: Bij het doorlopen van vrijwillige voortzetting moet uiteraard wel premie worden betaald. In de maanden dat er geen uitbetaling meer is van een levensloopsaldo, moet u daarom met uw medewerker mogelijk andere afspraken maken over inhouding van de premie voor de vrijwillige voortzetting. Bijvoorbeeld het inhouden van premie op de levensloopuitkering van oktober.

Uw medewerker neemt geen onbetaald verlof op

Is er in de maanden november en december 2021 géén sprake van onbetaald verlof? Dan moet de vrijwillige voortzetting per 31 oktober 2021 worden beëindigd. U of uw medewerker kunt dit melden via het wijzigingsformulier vrijwillige voortzetting. Hetzelfde geldt voor de bescherming bij verlof, werkloosheid (BVW).

Over einde levensloopregeling

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. De overgangsregeling eindigt eind 2021. Om de fiscale afwikkeling van de levensloopregelingen binnen 2021 goed te laten verlopen is de oorspronkelijke einddatum van 31 december 2021 verplaatst naar 1 november 2021.