Tips van SD Worx

Pensioenaangiften vallen soms uit om technische of inhoudelijke redenen. Samen met SD Worx behandelen we de meest voorkomende fouten tijdens de pensioenaangifte en geven we tips om deze fouten te voorkomen.

Meest voorkomende fouten

De meest voorkomende fouten zijn het gebruik van € 0,- als regelingloon, verkeerd gebruik van het nummer inkomstenverhouding (IKV), betalingen nadat medewerkers uit dienst gaan (nabetalingen) en regelinggegevens van medewerkers die uit staan.

Een van de meest voorkomende fouten is het gebruik van € 0,- als regelingloon. Het regelingloon is hetzelfde als het voltijdjaarsalaris. 

Een voorbeeld

Uw oproepkracht heeft een maand niet gewerkt en heeft dus geen verloonde uren. Voor de verloonde uren van die maand vult u 0 in. Ondanks dat uw oproepkracht niet gewerkt heeft, vult u voor deze maand toch een regelingloon in. Het regelingloon is namelijk het salaris op basis van een voltijd dienstverband. De premie wordt berekend op basis van (onder andere) het regelingloon en de verloonde uren. Het is dus belangrijk dat het regelingloon altijd gevuld is. 

Hoe werkt het bij SD Worx?

Met de software van SD Worx wordt het regelingloon automatisch ingevuld wanneer u het salaris invult. Zorg er dus voor dat u het salaris van de medewerkers altijd invult.

Een andere fout is het verkeerd gebruik van het nummer inkomstenverhouding (IKV). Dit nummer heeft invloed op een arbeidsverhouding.

Een arbeidsverhouding bestaat uit een combinatie van drie gegevens:

  1. Het organisatienummer bij PFZW
  2. Het burgerservicenummer (BSN) van de medewerker
  3. Het nummer inkomstenverhouding (IKV)

Verkeerd gebruik voorkomen

  • Het nummer inkomstenverhouding dat u voor een arbeidsverhouding kiest, gebruikt u in álle volgende pensioenaangiften voor die arbeidsverhouding.
  • Neemt u een werknemer opnieuw in dienst? Gebruik het eerder gekozen nummer inkomstenverhouding niet opnieuw. 
  • Heeft uw medewerker meerdere arbeidsverhoudingen, dan verwachten wij voor iedere arbeidsverhouding een ander nummer inkomstenverhouding.
  • Is er een nabetaling voor een inkomstenverhouding nadat deze is beëindigd, gebruik dan het  oorspronkelijke nummer inkomstenverhouding van de medewerker.

Dubbele arbeidsverhouding

Gebruikt u een nieuw nummer inkomstenverhouding terwijl er geen sprake is van een tweede dienstverband bij dezelfde werkgever? Dan ontstaat er een onterechte dubbele registratie. Dit is niet de bedoeling en heeft nadelig gevolgen:

  • PFZW brengt een premie onbedoeld dubbel in rekening.
  • Uw medewerkers ontvangen een onjuist pensioenoverzicht.
  • PFZW berekent pensioenuitkeringen verkeerd.

Gebruikt u andere nummers inkomstenverhouding, dan maakt u dus onterecht een nieuwe arbeidsverhouding aan. U ontvangt een melding op het oude nummer inkomstenverhouding dat de pensioenaangifte over een bepaalde periode ontbreekt.

Wilt u pensioengevende nabetalingen doen,  dan verwerkt u dit het beste met terugwerkende kracht over de laatste periode dat de medewerker in dienst is.

Zorg ervoor dat u de regelinggegevens van uw medewerkers bij de pensioenaangifte aanvinkt in uw salarispakket. Deze regelinggegevens levert u consequent aan voor alle periodes waarin uw medewerker onder de pensioenregeling van PFZW valt. 

In ons overzicht met bijzondere aanleversituaties ziet u wanneer u de pensioenaangifte aanlevert met de regelinggegevens aan of uit.  

Bekijk het overzicht