Workshop Scenarioplanning

In de workshop Scenarioplanning leert u de basisprincipes van scenarioplanning en het verkennen van de toekomst. U krijgt concrete handvatten om in uw eigen organisatie aan de slag te gaan met het denken in scenario’s. Bovendien leert u hoe u deze scenario’s kunt gebruiken bij het invullen van de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning.

Vindt u het spannend om met scenarioplanning aan de slag te gaan of twijfelt u wat scenarioplanning uw organisatie op kan leveren? Deze workshop geeft nieuwe inzichten en verruimt uw blik.

PFZW geeft deze workshop samen met Futureconsult.

Inhoud van de workshop

1. Leren en inspireren

  • Basisprincipes van scenariodenken
  • Het verschil tussen foresight en forecasten
  • Het proces van een scenariotraject

2. Oefenen en zelf doen

  • Aan de slag met het maken van scenario’s
  • De vertaling van de gemaakte scenario’s naar de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning

3. Kennis delen

  • Deel kennis met deelnemers van andere organisaties binnen de Zorg en Welzijn en leer van hun ervaringen

Scenarioplanning is een belangrijk onderdeel van strategische personeelsplanning. Hiermee onderzoekt u verschillende mogelijke toekomsten. U kijkt naar mogelijke oorzaken van dieperliggende problemen en onderzoekt de mogelijke impact van verschillende trends. Door extreme scenario's te onderzoeken wordt uw organisatie wendbaar, bent u voorbereid op meerdere toekomsten en kunt u snel inspelen op verandering. Dit alles verruimt uw blik, waardoor u tot nieuwe inzichten komt en voorbereid bent op de toekomst. 

De workshop is gericht op:

  • HR-managers
  • HR-adviseurs
  • HR-beleidsadviseurs

Futureconsult helpt organisaties op de toekomst te anticiperen en hun eigen toekomst vorm te geven. Zij richten zich op toekomstonderzoek en toekomstrobuuste strategieontwikkeling. De presentatie en creatieve verbeelding van de toekomst helpt het dominante denken van een organisatie te doorbreken. Ze verbreden en verdiepen de kijk van organisaties op hun toekomst.

Futureconsult heeft ruime ervaring in het gehele proces van scenarioplanning: van een gedegen trendanalyse en het opstellen van scenario’s tot het vertalen van scenario’s naar strategisch handelen.