Actueel


Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom pensioen.

Archief nieuwsberichten

In ons archief vindt u oudere nieuwsberichten van het huidige jaar en de afgelopen twee kalenderjaren terug.

 • Nog weinig mensen gebruiken de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken
  05-06-2023 | Mensen met zware beroepen kunnen eerder met pensioen gaan door gebruik te maken van de RVU-regeling. Ook in de zorgsector. Ondanks dat deze regeling inmiddels is opgenomen in driehonderd cao's, wordt er maar weinig gebruik van gemaakt.

 • De Eerste Kamer stemt in met nieuwe pensioenwet
  31-05-2023 | Op dinsdagavond 30 mei is de Eerste Kamer met een ruime meerderheid akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. Met maar liefst 46 stemmen voor, en 27 stemmen tegen. 

 • Nieuwe pensioenwet stap dichterbij
  24-05-2023 | Ook in de Eerste Kamer lijkt er na twee dagen debat een meerderheid te komen voor het nieuwe pensioenstelsel voor werkenden en pensioengerechtigden. De planning is dat op 30 mei nog door de huidige samenstelling van de Eerste Kamer over het nieuwe pensioenstelsel wordt gestemd. 

 • PFZW op het groene lijstje van Milieudefensie
  22-05-2023 | Milieudefensie vroeg in januari 2022 aan 29 grote Nederlandse bedrijven naar hun klimaatplannen. Ook PFZW en ABP hoorden bij deze 29 organisaties. Doel was om antwoord te krijgen op de vraag "Gaan jullie je CO2-uitstoot verminderen met minimaal 45% in 2030, absoluut en in de hele keten?" Want alleen zo kunnen bedrijven voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. En de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.

 • PFZW publiceert jaarverslag en jaarbericht duurzaam beleggen
  17-05-2023 | PFZW heeft op 17 mei het jaarverslag 2022 en het jaarbericht duurzaam beleggen gepubliceerd. U kunt het jaarverslag online lezen of downloaden (pdf).  

 • We gaan in gesprek over ons klimaatbeleid
  15-05-2023 | In de zomer van 2022 deelden wij ons nieuwe klimaatplan met de buitenwereld. Daarin melden we nieuwe en ambitieuze doelen voor de middellange termijn. Doelen om de beleggingen in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs. En zo bij te dragen aan een wereld die maximaal 1,5 graden opwarmt.

 • PFZW stemt tegen decharge van afgetreden Philips-bestuur
  11-05-2023 | Tijdens de aandeelhoudersvergadering van afgelopen dinsdag heeft PFZW samen met andere aandeelhouders gestemd tegen het verlenen van decharge aan de raad van bestuur. Ruim 76% van de aandeelhouders stemde uiteindelijk tegen. Dit betekent dat de aandeelhouders zich het recht voorbehouden om de top van Philips aansprakelijk te stellen voor het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. 

 • Joanne Kellermann te gast bij BNR over het nieuwe pensioenstelsel
  10-05-2023 | De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt een fikse klus, maar Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ligt goed op schema met de voorbereiding. Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW, sprak hierover in radioprogramma Big Five bij BNR.

 • Vertrouwen in pensioenfondsen blijft stabiel
  03-05-2023 | Uit onderzoek van DNB blijkt dat 62% van de ondervraagde Nederlanders er volledig of groot vertrouwen in heeft dat pensioenfondsen in staat zijn om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.

 • PFZW presenteert rapportage klimaatrisico’s beleggingen
  03-05-2023 | PFZW heeft de TCFD-rapportage 2022 gepubliceerd. TCFD staat voor Task Force on Climate Related Financial Disclosures (Taakgroep Klimaatgerelateerde Financiële Informatie).

 • PFZW roept Shell op snel te verduurzamen
  28-04-2023 | PFZW voert momenteel aandeelhoudersgesprekken met Shell. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is: wat draagt Shell als grote producent van fossiele energie bij aan de energietransitie?

 • PFZW stemt tegen herverkiezing bestuursleden Valero Energy
  28-04-2023 | PFZW zal tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Valero Energy stemmen. Over deze herverkiezing wordt gestemd tijdens de aandeelhoudersvergadering van Valero Energy op dinsdag 9 mei.  

 • Verzuim zorgsector daalt in eerste kwartaal 2023
  26-04-2023 | Het verzuim in de zorgsector laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Onderzoeksbureau Vernet.

 • Olie- en gasbedrijf BP moet opschieten met verminderen CO2-uitstoot
  18-04-2023 | Net als voorgaande jaren heeft de activistische aandeelhouder Follow This een aandeelhoudersresolutie ingediend bij olie- en gasbedrijf BP. PFZW stemt voor deze resolutie.

 • Onderzoek naar projecten TotalEnergies in Oeganda en Tanzania
  10-04-2023 | Afgelopen jaar is de Nederlandse Klimaatcoalitie , een groep van Nederlandse institutionele beleggers waaronder PGGM, actief in gesprek gegaan met TotalEnergies rond twee projecten. Het gaat hierbij om het Tilenga en het East African Crude Oil Pipeline Project (EACOP) in Oeganda en Tanzania. 

 • PFZW getroffen door datalek bij softwareleverancier 
  04-04-2023 | PFZW heeft bericht ontvangen over een datalek bij een softwareleverancier van een onderzoeksbureau waarmee wij werken. Het zou kunnen dat hierbij persoonsgegevens van deelnemers zijn betrokken zoals achternaam, e-mailadres, leeftijd en geslacht.

 • Veel zorg- en welzijnsmedewerkers met geldzorgen
  06-03-2023 | Jacqueline Joppe, bestuurslid van pensioenfonds PFZW en John Bos, lid Coöperatiebestuur PGGM, bespreken in de podcast Voorzorg de zorgen over de financiële situatie van zorgmedewerkers.

 • PFZW verkoopt opnieuw olie- en gasondernemingen
  14-02-2023 | Om te zorgen dat de wereld leefbaar blijft spannen we ons allemaal in. Wij doen dit door de verkoop van alle fossiele bedrijven waar we belangen in hebben, als ze niet genoeg hun best doen om te verduurzamen.

 • Met water groen gas maken uit afval
  13-02-2023 | We weten dat veel mensen die bij ons pensioen opbouwen ook graag willen dat we de premies duurzaam beleggen. Vooral als dit betekent dat daardoor klimaatverandering wordt tegengegaan. Daarom zijn we trots op onze belegging in SCW. 

 

 
 • De Tweede Kamer stemde donderdag 22 december in met de Wet toekomst pensioenen
  23-12-2022 | De Tweede Kamer stemde donderdag 22 december in met de Wet toekomst pensioenen. Twee dagen eerder werd al positief gestemd over een aantal belangrijke voorstellen van PvdA en GroenLinks om de wet aan te passen. Hierdoor kon pensioenminister Schouten ook op steun van deze partijen rekenen.

 • Veel zorg- en welzijnsmedewerkers met geldzorgen, werkgever wordt niet altijd om hulp gevraagd
  25-11-2022 | Hoewel 80% van zorg- en welzijnsmedewerkers geldzorgen heeft, vragen de meeste mensen hun werkgever niet om hulp. Dit blijkt uit cijfers van ledenorganisatie PGGM&CO en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) onder 1054 zorg- en welzijnsmedewerkers. 

 • Kwart van 'zorgverlaters' in voor terugkeer
  23-11-2022 | Een kwart van de ex-zorgmedewerkers geeft aan misschien terug te keren in zorg of welzijn wanneer zij een passende baan aangeboden krijgen. In theorie zijn dit ongeveer 240.000 mensen. Daarbij geldt dat 50-plussers minder snel overwegen terug te keren dan jongeren.

 • Nieuw pensioenstelsel geeft meer kans op hogere pensioenen
  09-11-2022 | Ouderen een koopkrachtiger pensioen en betere afspraken voor jongeren. Dat is het belangrijkste van de Wet toekomst pensioenen. Dat schrijven wij samen met andere grote pensioenfondsen in een brief aan de Tweede Kamer.

 • PFZW verhoogt in 2023 pensioenen met 6%, premie blijft gelijk
  07-11-2022| Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023 met 6% te verhogen. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft gelijk.

 • PFZW heeft 114 olie- en gasondernemingen verkocht
  01-11-2022 | Om te zorgen dat de wereld leefbaar blijft spannen we ons allemaal in. Wij doen dit door de verkoop van alle fossiele bedrijven waar we belangen in hebben, als ze niet genoeg hun best doen om te verduurzamen.
 • Webinars nieuw pensioenstelsel 
  Op 7 en 8 november organiseerden wij webinars voor werkenden en gepensioneerden. Janneke Willemse (bekend van RTL Z) ging in gesprek met Joanne Kellermann (voorzitter PFZW) en Dick Boeijen (pensioenexpert) over het nieuwe pensioenstelsel. U kunt beide webinars terugkijken.
 • PFZW wint award Grand Prix Content Marketing
  05-10-2022 | De Grand Prix Content Marketing is een prijs voor organisaties die op een unieke en doeltreffende manier hun doelgroep weten te bereiken. PFZW won deze award met de YouTube-videoseries ZorgisZó en Eerste Week, Laatste Week.
 • Aanpassingen beleggingen
  03-10-2022 | PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. De lijsten die we op 1 oktober publiceerden, geven de stand weer van 30 juni 2022.

 • Prinsjesdag 2022
  21-09-2022 | Op 20 september was het Prinsjesdag. De Miljoenennota staat in het teken van de koopkracht, omdat steeds meer huishoudens het moeilijk hebben door de stijgende prijzen. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rij gezet.

 • Verzuim onder jongeren in de zorgsector neemt toe
  08-09-2022 | Het ziekteverzuim onder jonge werknemers tot 26 jaar in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Onderzoeksbureau Vernet.

 • Start social media-campagne ‘de pensioenfondsen van Nederland’
  08-09-2022 | Donderdag 8 september start een landelijke social media-campagne die het doel heeft bij te dragen aan het vertrouwen in pensioen van pensioenfondsen.

 • Lancering website OnsNieuwePensioen
  02-09-2022 | Op onsnieuwepensioen.nl staat alles over het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert.

 • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  18-07-2022 | In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is op 12 januari 2021 aangenomen in de Eerste Kamer.

 • PFZW en VWS delen arbeidsmarktdata
  12-07-2022 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat structureel data delen met het Ministerie van VWS, zodat het ministerie landelijke en regionale partijen van onderbouwde beleidsinformatie kan voorzien.

 • PFZW scherpt klimaatdoelen aan
  04-07-2022 | Wij hebben onze klimaatdoelen aangescherpt. Het doel hiervan is klimaatneutrale beleggingen in 2050, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde.

 • Mariëtte Simons herbenoemd als bestuurslid bij PFZW
  29-06-2022 | Mariëtte Simons is na verkiezingen herbenoemd als bestuurslid namens gepensioneerden. Zij start op 1 juli 2022 met haar tweede termijn van vier jaar als bestuurslid van PFZW.

 • PFZW verhoogt pensioenen met 2,7%
  24-06-2022 | PFZW verhoogt per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7%. Dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, maar vooral voor gepensioneerden in een tijd van stijgende prijzen (inflatie).

 • Nieuw PFZW-onderzoek naar uitstroom
  22-06-2022 | Steeds meer mensen in zorg en welzijn vertrekken op eigen verzoek bij hun werkgever. Te hoge werkdruk en onvrede over de leiding blijven de belangrijkste vertrekredenen.

 • PFZW vergroot beleggingen in de zorg
  10-06-2022 | Voor de vierde keer belegt PFZW in een fonds van Gilde Healthcare. Het vergroten van de beleggingen in de zorg is een breed gedragen wens van deelnemers.

 • Pensioenpremie in 2022 omhoog
  20-05-2022 | Als werkgever betaalt u pensioenpremie. Het bestuur van PFZW stelt elk jaar de hoogte van de premie vast. Het bestuur besloot in 2020 om de pensioenpremie in twee stappen te verhogen.

 • PFZW steunt voorstellen Follow This
  16-05-2022 | PFZW steunt Follow This, een klimaatactiegroep die aandelen in de olie- en gassector koopt om deze van binnenuit te bewegen tot verduurzaming. 

 • Jaarbericht Duurzaam Beleggen 2021
  05-05-2022 | Een goed en betaalbaar pensioen is meer waard in een leefbare wereld. PFZW belegt daarom duurzaam. Met zorg voor mens, maatschappij en milieu.

 • PFZW ondertekent klimaatinitiatief
  29-04-2022 | Op 21 april ondertekende het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn het The Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment, samen met 53 institutionele beleggers wereldwijd.

 • Beleggen in private equity levert veel meer op dan het kost
  19-04-2022 | In private equity beleggen is goed voor uw pensioen. Het levert namelijk veel meer op dan het kost. Anders gezegd, de opbrengsten van private equity overtreffen ruimschoots de kosten.

 • PFZW reageert op brief Milieudefensie
  13-04-2022 | Op 13 januari 2022 heeft pensioenfonds PFZW, net als 28 andere partijen, een brief van Milieudefensie ontvangen.

 • PFZW steunt voorstel tot CO2-vermindering TotalEnergies
  13-04-2022 | PFZW belegt de premies die door u als deelnemer en werkgever worden afgedragen. In veel gevallen kopen we aandelen van bedrijven. Daardoor zijn we aandeelhouder en kunnen we invloed uitoefenen op en meepraten over bijvoorbeeld het duurzame gedrag van een bedrijf.

 • Aanpassingen beleggingen
  01-04-2022 | PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. De lijsten die we op 1 april publiceerden, geven de stand weer van 31 december 2021.

 • Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer
  30-03-2022 | Het kabinet heeft de Wet toekomst pensioenen (Wtp) vandaag voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. PFZW is blij dat het kabinet de vaart erin houdt, zodat pensioenfondsen dat ook kunnen doen. Dat is nodig, want er is nog veel werk te verzetten op weg naar het nieuwe pensioenstelsel.

 • Helpt u onze dienstverlening te verbeteren?
  22-03-2022 | PFZW werd vorige week door Pensioen Pro uitgeroepen tot ‘Beste pensioenfonds van Nederland’. Deze mooie award kregen wij o.a. voor onze dienstverlening. Daar zijn wij heel trots op. Maar we gaan niet stilzitten, want het kan altijd beter. Daar kunnen wij alle hulp bij gebruiken.

 • PFZW wint Pensioen Pro award
  18-03-2022 | Jaarlijks reikt PensioenPro, een bekend vakblad in de pensioensector, prijzen uit aan pensioenfondsen voor hun prestaties. PFZW is het beste grote pensioenfonds van Nederland geworden en heeft een een zilveren award gewonnen.

 •  Joanne Kellermann in Top 50 Women in Sustainable Finance 2022
  08-03-2022 | Op Internationale Vrouwendag presenteren Lof en platform Women in Financial Services (WIFS) de ‘Top 50 Women in Sustainable Finance 2022’. Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann én Brenda Kramer van PGGM (uitvoeringsorganisatie van PFZW) staan op de lijst.

 • PFZW-bestuur besluit alle beleggingen in Rusland te verkopen
  03-03-2022 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft met afschuw de inval van Rusland in Oekraïne gevolgd. Vanwege de recente ontwikkelingen heeft het bestuur van PFZW nu besloten de beleggingen in Rusland te verkopen.

 • Fossiele energiebedrijven moeten zich binden aan ‘Parijs’
  16-02-2022 | We stappen uit beleggingen in de fossiele energiesector, tenzij deze bedrijven bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Dat heeft het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) besloten.

 • PFZW onderschrijft regelgeving om eerder te kunnen indexeren
  25-01-2022 | Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel is er regelgeving in de maak. Die maakt het pensioenfondsen mogelijk om de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken eerder (gedeeltelijk) te verhogen. PFZW steunt deze nieuwe regeling.

 • PFZW levert duurzame batterijtreinen
  24-01-2022 | Alpha Trains, een leasemaatschappij voor passagierstreinen en locomotieven waarin PFZW een belang heeft, heeft een contract gesloten voor de levering van 31 batterijtreinen. Hiermee wordt treinverkeer tussen Berlijn en de Poolse grens verduurzaamd.

 • PGGM, APG en Noors oliefonds sluiten aan bij net-zero initiatief voor vastgoedsector
  24-01-2022 | PGGM heeft zich met pensioenbelegger APG en het Noorse staatsfonds verbonden aan een initiatief met als doel de CO2-uitstoot van de vastgoedsector in lijn te brengen met de doelstelling uit het Parijs-klimaatakkoord.

 

 • Fijne feestdagen en veel geluk in 2022
  23-12-2021 | Joanne Kellermann: "Aan het eind van het jaar wil ik namens het bestuur van PFZW graag kort terugblikken op 2021. Zonder overdrijven kan ik stellen dat 2021 door corona een zwaar jaar was voor ons allemaal."

 • Pilot ZZP pensioen gestaakt
  09-12-2021 | Enige tijd geleden is PFZW in samenwerking met sociale partners in de cultuursector gestart om een pensioenoplossing voor zelfstandigen in de sector te onderzoeken via de pilot ZZP Pensioen. Helaas hebben we moeten besluiten de pilot te staken.
   

 • PFZW verkozen tot beste Nederlandse pensioenfonds
  06-12-2021 | Investments & Pensions Europe (IPE) heeft PFZW verkozen tot beste Nederlandse pensioenfonds én tot beste Europese bedrijfstakpensioenfonds.
   

 • PFZW genomineerd voor beste Nederlandse pensioenfonds
  17-11-2021 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn is door Pensioen Pro genomineerd voor de gouden award voor Pensioenfonds van het jaar. Wij zijn erg blij dat de jury onze aandacht voor onze deelnemers en excellente klantbediening erkent.
   

 • Reactie op demonstratie bij PGGM
  10-11-2021 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn en haar belegger PGGM delen de bezorgdheid van velen over de klimaatverandering en voert een beleggingsbeleid waarin we deze zorg vertalen in actie.
   

 • Bekijk het webinar Het nieuwe pensioenstelsel, hoe werkt het?
  18-10-2021 | Op dinsdag 12 oktober organiseerden RTL Z en IT-bedrijf Topicus een seminar over de toekomst van ons pensioen. Onderwerp van gesprek? Het nieuwe pensioenstelsel. Wat zijn de ins en outs van de nieuwe pensioenwet, met welke regelingen krijgen we te maken en welke keuzes komen daarbij kijken?
   

 • PFZW.nl niet bereikbaar op vrijdagavond 8 oktober
  06-10-2021 | Op vrijdagavond 8 oktober plegen wij onderhoud aan onze website. Dit vindt plaats tussen 19:00 en 24:00.
   

 • 'We kunnen fossiel in een klap verkopen, maar maken we dan echt verschil?'
  02-10-2021 | Pensioenfondsen voelen de druk om volledig 'uit fossiel' te stappen. Maar niet elk fonds neemt 'dezelfde route' om dat doel te bereiken, benadrukken Corien Wortmann en Joanne Kellermann.
   

 • Kleinere arbeidscontracten kennen hoogste verzuim in zorg en welzijn
  28-09-2021 | Werknemers in de sector zorg met relatief kleine contracten kennen aanmerkelijk hogere verzuimcijfers dan hun collega’s met grotere contracten.
   

 • Prinsjesdag 2021
  21-09-2021 | Op 21 september was het Prinsjesdag, net als iedere derde dinsdag van september. De minister van Financiën diende de Rijksbegroting 2022 bij de Tweede Kamer in. Wat betekent dit voor u?
   

 • Klantbediening PFZW in de top van Nederland
  21-07-2021 | PFZW heeft opnieuw het hoogste niveau behaald in het bedienen van deelnemers en werkgevers. Net als drie jaar geleden verkreeg PGGM, dat de klantbediening voor PFZW uitvoert, het certificaat voor ‘Excellente Praktijk’ na de audit voor de Gouden Oor Standaard.
   

 • Hoger verzuim door Covid-19 vraagt persoonlijke aandacht
  20-07-2021 | Covid-19 zorgde in de sector zorg en welzijn voor een hoog ziekteverzuim. Ondanks een verwachte daling, blijft de mentale overbelasting een belangrijke verzuimfactor. Werkgevers zien kansen het verzuim te beperken, blijkt uit onderzoek.
   

 • Nieuwe zorgmedewerkers tevreden over hun baan
  24-06-2021 | Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun zin. Ze halen voldoening uit hun werk en het contact met cliënten, blijkt uit onderzoek van PFZW en ledenorganisatie PGGM&CO.
   

 • Zorgreservisten gezocht!
  01-06-2021 | Afgelopen jaar is nog duidelijker geworden dat zorgpersoneel ontzettend hard nodig is. Helemaal in tijden van crisis. Daarom is stichting Extra ZorgSamen gestart met de oprichting van Nationale Zorgreserve. Ondersteun de zorg wanneer dit het hardste nodig is.
   

 • Uitvoeringskosten in 2020 gedaald
  18-05-2021 | Voor een goed pensioen is het belangrijk dat de kosten van de pensioenuitvoering binnen de perken blijven. Want minder kosten betekent uiteindelijk meer pensioen. PFZW streeft naar een kostenbedrag per deelnemer van minder dan € 60,-.
   

 • Statement over beleggingen in ondernemingen met belangen in Myanmar
  30-03-2021 | PFZW is aangesproken op beleggingen in ondernemingen met belangen in Myanmar. Dit land gaat, sinds het leger in februari een staatsgreep heeft gepleegd, gebukt onder een militaire junta. PFZW vindt deze situatie uiterst zorgelijk.
   

 • PFZW over de Wet toekomst pensioenen
  12-02-2021 | Half december vorig jaar heeft het kabinet conceptwetsvoorstellen gepubliceerd voor de Wet toekomst pensioenen. In die wetsvoorstellen wordt het Pensioenakkoord, dat vorige zomer werd bereikt, verder uitgewerkt.
   

 • Eerste hulp bij stijgend verzuim
  26-01-2021 |Om het stijgende verzuim in de zorgsector te helpen verlagen, hebben PFZW, PGGM, PGGM&CO, Vernet, RVS, FWG en Stichting IZZ de flyer 'Eerste hulp bij stijgend verzuim' ontwikkeld.